Sökning: "Ultras culture"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Ultras culture.

 1. 1. "Bengalen betyder allt för mig" : En kvalitativ studie om svensk ultraskultur och dess drivkrafter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Kriminologi; Högskolan i Gävle/Kriminologi

  Författare :André Salazar Fors; Sebastian Gråhns; [2020]
  Nyckelord :Ultras culture; conflict; motivations; Ultraskultur; konflikt; drivkrafter;

  Sammanfattning : The purpose of this study has been to investigate the Swedish ultras culture based on subculture theories, it’s motivations and it’s conflict with the police. The ultras culture is a part of football and supporter culture. LÄS MER

 2. 2. Just idag är jag stark : En anarkistisk och intersektionell studie av läktarkultur och politiskt identitetsskapande

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för genus, kultur och historia

  Författare :Jenny Cullemo; [2011]
  Nyckelord :Ultras; intersectionality; football terrace culture; anarchism; collective political identity formation; walking interview; Ultras; intersektionalitet; fotbollsläktarkultur; anarkism; kollektivt politiskt identitetsskapande; walking interview;

  Sammanfattning : This thesis explores the relationship between the Swedish autonomous left and the terrace culture of European football. It has its geographic starting point in Stockholm, Sweden and follows the three larges tStock­holm football clubs, AIK, Djurgården and Hammarby, and its supporters. LÄS MER