Sökning: "Umeå University"

Visar resultat 1 - 5 av 366 uppsatser innehållade orden Umeå University.

 1. 1. Återbruk inom byggsektorn : En sammanställande rapport i syfte att utreda alternativa betongstommar för hållbar utveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Desirée Hunt; [2020]
  Nyckelord :Hållbar utveckling; cirkulärt byggande; betongstomme; koldioxid; återbruk;

  Sammanfattning : I takt med en exponentiell ökning av jordens befolkning, bidragande till en ökad konsumtion av jordens resurser ställs allt mer krav och fokus på ett hållbart byggande. Sverige antog sig 2017 ett klimatpolitiskt ramverk i form av en sammanhängande miljöpolitik bestående av klimatlagar och klimatmål för att nå upp till Fossilfritt Sveriges mål i linje med Parisavtalet. LÄS MER

 2. 2. Remote Education : Bringing the classroom home

  Master-uppsats, Umeå universitet/Designhögskolan vid Umeå universitet

  Författare :Verheul Ricardo; [2020]
  Nyckelord :design; concept; remote teaching; Cisco;

  Sammanfattning : The project started looking at the broader spectrum of remote education during research. After a field trip to Dublin and brainstorm workshops the decision was made to focus on the teachers and students at home as this area showed the need for improvement to the current standard. LÄS MER

 3. 3. Motivation till fysisk aktivitet och akademiska studier vid begränsad social kontakt

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Unni Fernerud; Sofia Leksell; [2020]
  Nyckelord :motivation; intrinsic motivation; self-efficacy; self-determination theory; social distancing; social isolation; autonomy; competence; relatedness; motivation; inre motivation; self-efficacy; self-determination theory; social isolering; autonomi; kompetens; samhörighet;

  Sammanfattning : Social isolering förekommer i samhället ständigt och drabbar människan på olika sätt. Det kan orsaka ohälsosamma beteenden, depression och för tidig död. I och med coronaviruset Covid-19 har en stor del av Sveriges befolkning uppmuntrats begränsa graden av social kontakt. LÄS MER

 4. 4. Living your life through technology : A qualitative study about technology usage during a global pandemic

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för informatik; Umeå universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Klara Säljedal; Johannes Danielsson; [2020]
  Nyckelord :Covid-19; technology; social isolation; social distance; students; informal meetings; CSCW;

  Sammanfattning : Social isolation is one of the main challenges for distance students. In the situation of covid- 19, on-campus university students in Sweden are faced with the same challenge, since they have been required to study elsewhere as Universities are closed for students. LÄS MER

 5. 5. Development of Next-Generation Optical Tweezers : The New Swiss Army Knife of Biophysical and Biomechanical Research

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för fysik

  Författare :Daniel Nilsson; [2020]
  Nyckelord :optical tweezers; optical fiber tweezers; optical fiber; optical trapping; manipulation; optical force; cell trapping; biophysical; physicochemical; biomechanical; research; next-generation; raman spectroscopy; holographic optical tweezers;

  Sammanfattning : In a time when microorganisms are controlling the world, research in biology is more relevant than ever and this requires some powerful instruments. Optical tweezers use a focused laser beam to manipulate and probe objects on the nano- and microscale. LÄS MER