Sökning: "Umeå universitet"

Visar resultat 1 - 5 av 13634 uppsatser innehållade orden Umeå universitet.

 1. 1. Kan bitcoin utmätas? En uppsats som behandlar möjligheterna att utmäta bitcoin i ljuset av utsökningsbalken.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Mathilda Wihlborg; [2019]
  Nyckelord :Bitcoin; utmätning; blockkedja; kryptovaluta; virtuell valuta.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. A Qualitative Look into Going Concern Reports : From the Auditor's Perspective

  Master-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Lacey Näsman; [2019]
  Nyckelord :Qualitative; Audit; Going Concern; Sweden;

  Sammanfattning : This research considered the perspective of the auditor regarding going-concern reports in light of previous research questions and prior study categorizations. A deeper goal of the study was to find out if a qualitative method would produce a deeper understanding than the quantitative studies of previous research. LÄS MER

 3. 3. HOW IS THE CONCEPT OF ‘WOMEN AND CHILDREN’REPRESENTED BY TWO HUMANITARIANORGANISATIONS? : HOW IS THE CONCEPT OF ‘WOMEN AND CHILDREN’REPRESENTED BY TWO HUMANITARIANORGANISATIONS?

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Umeå centrum för genusstudier (UCGS)

  Författare :Anna Blideman; [2019]
  Nyckelord :gender; International Committee of the Red Cross ICRC ; innocence; Médecins Sans Frontières MSF ; vulnerability; womandchildren; women and children;

  Sammanfattning : The aim of this study is to analyse how the concept of ‘women and children’ is represented bytwo humanitarian organisations; International Committee of the Red Cross (ICRC) andMédecins Sans Frontières (MSF). The analyses concludes that there is (still) an assumptionthat women have an inherent vulnerability and women are often described together with‘children’ as if they are one vulnerable group instead of two. LÄS MER

 4. 4. Gemensamma utrymmen för samspel mellan elever : Vilka är förutsättningarna för en inkluderande informell lärmiljö?

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Caroline Moberg; [2019]
  Nyckelord :delaktighet; grundskola; grundsärskola; hjälpmedel; tillgänglighet;

  Sammanfattning : Huvudsyftet med studien var att utforska hur personer som kommer i kontakt med både grundskola och grundsärskola uppfattar de gemensamma informella lärmiljöer som kan finnas på skolorna. Det forskades även i vilken utsträckning som samspel och inkludering sker. Slutligen undersöktes utrymmets egenskaper. LÄS MER

 5. 5. Bussresan som upplevelse : En fallstudie om digitala medier inom den lokala busstrafiken

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för informatik; Umeå universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Viktor Parment; Jakob Segerström; [2019]
  Nyckelord :UX; Realtidsinformation; Gamification; Sociala medier; IoT; Kollektivtrafik;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine which technical possibilities that exists within the local bus traffic and what impact it will have on travelers. To answer this purpose, we will examine the following question, how can digital experience promoted by IoT implementations make the buss journey a more interactive experience? The methods we used to find answers to the question was to do qualitative interviews and focus groups. LÄS MER