Sökning: "Una Gutlic"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Una Gutlic.

  1. 1. Att leda genom motstånd till förändring : En kvalitativ studie om ledarskap på Försäkringskassan

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

    Författare :Arezoo Faridpour; Una Gutlic; [2019]
    Nyckelord :Insurance Agency; leadership; change; resistance; qualitative study; försäkringskassan; ledarskap; förändring; motstånd; kvalitativ studie;

    Sammanfattning : Genom alla år har Försäkringskassan funnits till för människans sociala trygghet. Tanken är att det ska finnas hjälp när det behövs, såsom vid sjukdom och funktionsnedsättning, bidrag till barn etc. Det vill säga att människor fortfarande ska få chansen till trygghet trots att livet väljer att ta en ny vändning. LÄS MER