Sökning: "Unaccompanied Asylum-Seeking Children"

Visar resultat 1 - 5 av 53 uppsatser innehållade orden Unaccompanied Asylum-Seeking Children.

 1. 1. Navigating Clandestinity : A qualitative study on rejected unaccompanied asylum-seeking children and solidarity work in Sweden and France

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Alexandra Ganstrand Beltrán; [2020]
  Nyckelord :Asylum seekers; unaccompanied refugee minors; solidarity work; civil society activism; migration; Sweden; France;

  Sammanfattning : This thesis aims to study how unaccompanied asylum-seeking children navigate through the asylum systems of two European member states, Sweden and France. By using a qualitative approach, five interviews have been conducted in order to study the complex situation of three Afghan young adults, having experienced a rejection to their asylum application in Sweden and who now live in France, engaged together in solidarity work with two European civil society activists and their experiences across these questions. LÄS MER

 2. 2. Framställningar av ensamkommande barn - En postkolonial analys av tidningsartiklar från Aftonbladet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Tuba Turgut; Denise Börefelt; [2020]
  Nyckelord :unaccompanied minors children; media; representation; postcolonialism; socialcontructivism; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study was to create an understanding of how Aftonbladet, one of Sweden's biggest newspaper, describes unaccompanied asylum-seeking children in the years of 2015 and 2018. Another aim was to analyze differences and similarities in the descriptions between these two years. LÄS MER

 3. 3. De försvunna barnen : En kvalitativ textanalys om orsaker till att ensamkommande barn försvinner i Sverige och konsekvenserna härav utifrån ett barnperspektiv

  Kandidat-uppsats, Enskilda Högskolan Stockholm/Högskolan för mänskliga rättigheter

  Författare :Michelle Demir; [2020]
  Nyckelord :Ensamkommande barn; avvikanden; försvinnanden; orsaker; konsekvenser.;

  Sammanfattning : The aim of this thesis has been to identify the causes and consequences of unaccompanied children disappearing. The method used in the study is a qualitative text analysis where approaches aim to investigate a problem that exists in society, but where it is important to describe and understand the reality that the unaccompanied children who disappear in Sweden go through. LÄS MER

 4. 4. Ensamkommande flyktingbarns hälsa - En litteraturbaserad studie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Elin Axelsson; Mathilda Jerenius; [2019-10-14]
  Nyckelord :Ensamkommande flyktingbarn; hälsa; människorättsperspektiv; folkhälsoperspektiv; Unaccompanied refugee minors; health; human rights perspective; public health perspective;

  Sammanfattning : Background:The complexity of lone refugee children’ s vulnerability in terms of politicaleconomy, social and mental health phenomena has a big range. Lone refugee children arevulnerable due to the interaction between traumatic events and the separation from lovedones. LÄS MER

 5. 5. Att bli ensamkommande : Diskursanalys av Socialstyrelsens handbok om arbete med ensamkommande asylsökande barn och unga

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Daniel Ström; [2019]
  Nyckelord :unaccompanied minors; unaccompanied children; discourse analysis; Ensamkommande barn; diskursanalys;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie syftar till att genom kritisk diskursanalys analysera Socialstyrelsens handbok för arbetet med ensamkommande asylsökande barn och unga. Analysen syftar till att kartlägga hur ensamkommande asylsökande barn framställs och kategoriseras i diskursen. LÄS MER