Sökning: "Unaccompanied minors"

Visar resultat 1 - 5 av 144 uppsatser innehållade orden Unaccompanied minors.

 1. 1. Socialsekreterares och HVB-personalens erfarenheter av arbete med ensamkommande barn

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Cemile Dogan; Lawen Hassan; [2021]
  Nyckelord :Unaccompanied children; municipal social workers; cultural competence; cooperation between authorities; HVB; Ensamkommande barn; socialsekreterares kompetens; kulturkompetens; samarbete mellan myndigheter; HVB;

  Sammanfattning : Syften med studien var att undersöka och få en fördjupad förståelse kring socialsekreterares kompetens i arbetet med ensamkommande barn, detta utifrån socialsekreterare och HVB- personalens perspektiv. Studien undersökte även vikten av kulturkompetens och hur samarbetet fungerade mellan aktörerna. LÄS MER

 2. 2. Gränser och motstånd : En studie om ensamkommande ungdomars erfarenhet avpapperslöshet

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Malin Sundvisson; [2021]
  Nyckelord :Asylum; borders; irregular migrants; migration; undocumented; refugees; resistance.;

  Sammanfattning : This paper analyzed how living undocumented can be understood in a Swedish, political context. The study was examined through three semi structured interviews with Afghan citizens who came to Sweden during 2015 as unaccompanied minors. LÄS MER

 3. 3. I strävan efter en hållbar framtid : Ensamkommande barn som blir egenföretagare i Sverige

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV); Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Eric Bredman; Daniel Carlsson; [2021]
  Nyckelord :Unaccompanied minors; entrepreneurship; resilience; deservingness; Ensamkommande barn; egenföretagande; resiliens; deservingness;

  Sammanfattning : Between the years 2010-2015 Sweden received well over 50 000 unaccompanied minors. Many of these young migrants, who arrived without any guardian, have faced numerous adversities and challenges both prior to, and during their journeys to Sweden. LÄS MER

 4. 4. Seeking assylum in Sweden: a qualitative study on social workers experience, confidence and competence with unaccompanied minors.

  Magister-uppsats,

  Författare :Gureh Abukar; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Abstrakt  Sverige har genom åren välkomnat tusentals flyktingar, mer så under åren mellan 2014 och 2017 då ett stort antal flyktingar och asylsökande kom in i Europa. Bland dem tusentals ensamkommande barn, mestadels från länder som Afghanistan, Iran, Syrien, Eritrea och Somalia. LÄS MER

 5. 5. Managing conflicting professionalisms: social assistants work with unaccompanied minors within the Swedish municipal social services

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Linnea Roslund Gustavsson; [2020-06-12]
  Nyckelord :Social Assistants; unaccompanied minors; street-level bureaucrats; discretion; professionalism;

  Sammanfattning : This Masters thesis aimed to explore how social assistants have been impacted by the changes enforced since 2016 in their work with unaccompanied minors. They have worked in an ethically complex situation, of attempting to fulfil the needs of the unaccompanied minors, as this period has seen a restriction of the humanitarian ethos of Swedish migration policies, but also a movement towards new public management policies. LÄS MER