Sökning: "Unaccompanied minors"

Visar resultat 6 - 10 av 132 uppsatser innehållade orden Unaccompanied minors.

 1. 6. Unaccompanied minors in Swedish media - A critical discourse analysis on media constructions of Afghan unaccompanied minors in Aftonbladet and Expressen

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Vanessa Lennartsson; [2019]
  Nyckelord :unaccompanied minors; critical discourse analysis; news media; othering;

  Sammanfattning : The ability of media to create powerful images, which shape how readers understand certain issues, is very important, especially when linked to questions regarding the attitude towards the Other. This study focuses on a problem which has not been sufficiently addressed by researchers so far – how unaccompanied minors from Afghanistan are constructed in Swedish media. LÄS MER

 2. 7. De vuxna barnen

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Caroline Nyman; [2019]
  Nyckelord :agenda-setting; ensamkommande barn; framing; medicinsk åldersbedömning;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur svensk dagspress återger debatten om medicinsk ål-dersbedömning av ensamkommande barn. Studien sträcker sig från januari 2010 till mars 2017. Studiens syfte är att undersöka vilka argument som varit framträ-dande i debatten som förts och studera huruvida det skett en förändring i debat-ten över tid. LÄS MER

 3. 8. The Basic Support Care When Working Towards Integration: A qualitative study on the perceptions of treatment assistants about the integration efforts performed in residential care homes of unaccompanied children and minors in Sweden post the Migration Crisis of 2015

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Kevin Harryson; [2019]
  Nyckelord :Unaccompanied Asylum-Seeking Children; Integration; Street-level bureaucrats; Residential care homes; Treatment assistants;

  Sammanfattning : This study examines the perceptions of treatment assistants about the integration work that is aimed at integrating Unaccompanied Asylum-Seeking Children (UASC) to the Swedish society. The study also examines treatment assistants’ perceptions about the latitude within the workplace following legislative changes in 2016 and 2018. LÄS MER

 4. 9. Exploring Gymnasielagen (New law on upper secondary education) from professionals’ perspective – A way to integrate or segregate?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi

  Författare :Minna Buller; Jamine Rono; [2019]
  Nyckelord :Unaccompanied minors; UAM; upper secondary education; integration; Gymnasielagen;

  Sammanfattning : Swedish parliament in a bid to curb the large numbers of unaccompanied minors who are denied asylum status – came up with a law which is famously known as Gymnasielagen. The aim of the study was to explore how professionals in upper secondary schools setting and social services perceive the implementation of this law and how it contributes to integration of unaccompanied minors in Sweden concerning school environment. LÄS MER

 5. 10. Att öppna upp sitt hem för ensamkommande ungdomar : En studie om ideella familjehem, deras motiv och engagemang

  Master-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Rebecka Karlsson; [2019]
  Nyckelord :unaccompanied minors; voluntary foster care; civic engagement; moral motivation; Social Sciences;

  Sammanfattning : Opening up your home to unaccompanied young refugees : A study about voluntary foster parents, their motives and commitment Migration politics in Sweden has shifted to a more restrictive stance in the past few years. Unaccompanied asylum-seeking minors are an especially vulnerable group that has been affected by this. LÄS MER