Sökning: "Unaccompanied refugee minors"

Visar resultat 1 - 5 av 47 uppsatser innehållade orden Unaccompanied refugee minors.

 1. 1. Navigating Clandestinity : A qualitative study on rejected unaccompanied asylum-seeking children and solidarity work in Sweden and France

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Alexandra Ganstrand Beltrán; [2020]
  Nyckelord :Asylum seekers; unaccompanied refugee minors; solidarity work; civil society activism; migration; Sweden; France;

  Sammanfattning : This thesis aims to study how unaccompanied asylum-seeking children navigate through the asylum systems of two European member states, Sweden and France. By using a qualitative approach, five interviews have been conducted in order to study the complex situation of three Afghan young adults, having experienced a rejection to their asylum application in Sweden and who now live in France, engaged together in solidarity work with two European civil society activists and their experiences across these questions. LÄS MER

 2. 2. "Det är bara massor med gråzoner..." : En kvalitativ studie kring Migrationsverkets och socialtjänstens arbete med barn som uppges vara gifta

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete; Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Katja Lindholm; Jolin Piirainen-Olsson; [2020]
  Nyckelord :child marriage; early marriage; Swedish immigration agency; social services; unaccompanied minors; the interest of the child; street-level bureaucrats; Lipsky.; barnäktenskap; Migrationsverket; socialtjänsten; ensamkommande barn; barnets bästa; gräsrotsbyråkrati; Lipsky.;

  Sammanfattning : Barnäktenskap är något som sker i stora delar av världen. Under flyktingströmmen 2015–2016 kom många barn till Sverige från andra länder. En del av dessa barn var gifta vilket bidrog till en debatt kring hur Sverige skulle hantera ärenden rörande gifta barn. LÄS MER

 3. 3. Den humana, välordnade och hållbara migrationspolitiken: En kritisk analys av den politiska debatten kring invandring, ensamkommande ungdomar och nya gymnasielagen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Genusvetenskapliga institutionen

  Författare :Isabel Claesson; [2020]
  Nyckelord :unaccompanied minors; migration policy discourse; the welfare system; the Other; nya gymnasielagen; ensamkommande ungdomar; migrationspolitisk diskurs; välfärdssystemet; den Andra; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to problematize how Swedish migration policy is being legitimized. The study examines discourses in debates about migration between the Moderate Party and the Swedish Social Democratic Party. LÄS MER

 4. 4. Ensamkommande flyktingbarns hälsa - En litteraturbaserad studie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Elin Axelsson; Mathilda Jerenius; [2019-10-14]
  Nyckelord :Ensamkommande flyktingbarn; hälsa; människorättsperspektiv; folkhälsoperspektiv; Unaccompanied refugee minors; health; human rights perspective; public health perspective;

  Sammanfattning : Background:The complexity of lone refugee children’ s vulnerability in terms of politicaleconomy, social and mental health phenomena has a big range. Lone refugee children arevulnerable due to the interaction between traumatic events and the separation from lovedones. LÄS MER

 5. 5. Social workers with borders Finnish social workers’ perceptions of transnationalism in the practice with unaccompanied minor migrants

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Anna Joutsijoki; [2019-01-31]
  Nyckelord :Social work; unaccompanied minor; asylum seeker; refugee; transnational migration;

  Sammanfattning : The aim of this paper was to study the perceptions which Finnish social workers hold of transnationalism in their practice with unaccompanied minors. Seeing how they perceived it as part of the minor’s lives, how they took into consideration the transnational family ties, and how transnational was their own practice were the questions that this study intended to answer. LÄS MER