Sökning: "Uncanny valley"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden Uncanny valley.

 1. 1. IN THE PRESENCE OF HUMAN-LIKENESS An Exploratory Study on How Humans Experience Artificial Agents

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Anna Johansson; Elin Örnberg; [2021-09-21]
  Nyckelord :Human-likeness; Human-robot-interaction; Uncanny valley; Physical presence; Expectations; Emotional reactions; Furhat;

  Sammanfattning : Interactions with artificial agents are increasing in everyday situations, and social agentsmight become the next generally adopted interface. However, whether these agents shouldappear human-like or not is debated as it is still uncertain what effects human-like agentshave on humans in an interactive setting. LÄS MER

 2. 2. Kusliga odjur eller inbjudande varelser? : En undersökning kring manifestationen av kusliga dalen hos antropomorfiska karaktärer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi; Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Emil Karlsson; Sigurd Nordberg; [2021]
  Nyckelord :Kusliga dalen; antropomorfism; karaktärsdesign; TV-spel;

  Sammanfattning : Denna studie har utgått från tidigare forskning kring antropomorfism och kusliga dalen-fenomenet. Undersökningens syfte har varit att utröna om fenomenet hos antropomorfiska enheter sker genom kategoriseringssvårighet eller genom realisminkonsekvens. Den har även undersökt vilka fysiska drag och vilka djurarter som orsakar effekten mest. LÄS MER

 3. 3. "Tänk om det vore lätt att äta rätt" : nudging med etologiska robotar i en spekulativ framtid

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Isabelle Eerola; Therese Banström; [2021]
  Nyckelord :nudging; ethorobotics; meat consumption; speculative design; nudging; etologiska robotar; köttkonsumtion; spekulativ design;

  Sammanfattning : Det mest miljöskadliga livsmedlet är kött, trots kunskapen motiveras inte människor till att minska sin köttkonsumtion. Konsumtion handlar också omkänslor och sociala normer. Människor saknar kunskap för att lyckas implementera förändringar i deras beteende. LÄS MER

 4. 4. Gamers and non-gamers preferences ofcrossmodal AI assistants : A remote explorative study on the uncanny

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Rabii Allawerdi; [2021]
  Nyckelord :Uncanny Valley; Uncanny Wall; Voice Assistants; AI Assistants; Future Technology;

  Sammanfattning : Technological advancements have allowed the design of more realistic virtual characters, for example, in-game development; meanwhile, researchers argue that more realism is not always suitable. As an explorative pilot study, this thesis investigates the uncanny among human-like agents and intelligent systems with human-like attributes. LÄS MER

 5. 5. How Could a Virtual Assistant Facilitate Daily Product Design Work? : By presenting key method and standard content; more specifically related to the mechanical product development area

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Interaktiva och kognitiva system

  Författare :Pontus Tell; [2020]
  Nyckelord :Virtual Assistant; User Experience; Human-Artificial Intelligence guidelines; Anthropomorphism; The Uncanny Valley;

  Sammanfattning : The usage of virtual assistants is starting to appear within a wide range of application areas. This thesis has been conducted in collaboration with Volvo Cars and more specifically the CAD & Mechanical Development department. It examines how a virtual assistant could facilitate daily product design work at Volvo Cars. LÄS MER