Sökning: "Uncertainty and equivocality"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Uncertainty and equivocality.

 1. 1. Beslutsmodell för utvärdering av byggsystem : En fallstudie av beslutsmodeller för val av stomsystem på JM

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Charlotte Jakobsson; [2020]
  Nyckelord :Decision model; Multi-criteria decision analysis; Building system; Multi-dwelling timber building; Uncertainty and equivocality; Beslutsmodell; Multikriterieanalys; Byggsystem; Flerbostadshus i trä; Osäkerhet och tvetydighet;

  Sammanfattning : Flerbostadshus i trä blir alltmer vanliga på den svenska marknaden, men det finns fortfarande osäkerheter och tvetydigheter som gör byggherrar tveksamma. Det finns ett behov av att skapa diskussions- och beslutsunderlag som kan användas vid implementering av nya byggsystem. LÄS MER

 2. 2. Role of adopting response strategies to manage the Front-End phase of a project. : An exploratory study of the Italian Innovative SMEs.

  Master-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Marco Abate; Massimo Biei; [2016]
  Nyckelord :SME; Front-End; Innovation; Strategies;

  Sammanfattning : The present study investigates the role of the Front-End phase within the context of Innovative Small and Medium-sized Enterprises through the project management lens, focusing on what practitioners can do to manage this phase. Taking a cue from the assumption that the Front-End phase of a project is a very critical and important stage, this study begins with a literature review on innovation and on its role among the Small and Medium-sized Enterprises, and moves to the identification of the main challengesthat an Innovative Italian Small and Medium Enterprise has to face in the Front-End phase. LÄS MER

 3. 3. Information Processing Problems : A comparative study of the Front End of new product development within radical and incremental projects

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Centrum för innovations-, entreprenörskaps- och lärandeforskning (CIEL); Högskolan i Halmstad/Centrum för innovations-, entreprenörskaps- och lärandeforskning (CIEL)

  Författare :Martin Aronsson; Karin Schrewelius; [2015]
  Nyckelord :Uncertainty; equivocality; complexity; new product development; Front End of new product development; Front End of Innovation; information processing problems; Kunskapsproblem; Informationsproblem; ny produktutveckling; osäkerhet; komplexitet; tvetydighet; innovation;

  Sammanfattning : The first phase of new product development (NPD) is today commonly referred to as the Front End (FE) of NPD. The phase has received a decent amount of attention during the recent years, nevertheless insufficient considering its ability to influence a project’s outcome. LÄS MER