Sökning: "Underårig"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade ordet Underårig.

 1. 1. Tvångsvård av unga över 18 år med stöd av LVU - En analys av svensk lagstiftnings förenlighet med Europakonventionen

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Matilda Hallgren; [2019-02-13]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Huvudregeln inom socialtjänsten är att vård ska ges genom frivilliga insatser. Genom lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga möjliggörs dock tvångsvård under vissa förutsättningar. Tvångsvård med stöd av LVU är först och främst en åtgärd som riktar sig till barn under 18 år. Emellertid anges i 1 § 3 st. LÄS MER

 2. 2. Oaktsamhet i förhållande till ålder vid sexualbrott mot barn - Hur ska nya 6 kap 13 § BrB förstås?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Azar Akbarian; [2019]
  Nyckelord :Straffrätt; barnrätt; oaktsamhet; culpa; kontrollplikt; kroppsutveckling; sexualbrott; 6 kap 13 § BrB; samtyckeslagen; omedveten oaktsamhet; skälig anledning att anta; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Acquittals in cases of child sexual abuse have repeatedly been criticized in the social debate. Not least when it comes to perpetrators not being considered having reason to assume that a child was under age, although the child being as young as 11-12 years old. LÄS MER

 3. 3. Bakarv- En rättslig problemsituation vid familjeombildning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Emma Andersson; [2016]
  Nyckelord :bakarv; arvsrätt; testamentsrätt; underårig; arvlåtare;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Statistik som talangidentifikationsverktyg i basket : En retrospektiv studie av deltagare i de europeiska ungdomsmästerskapen

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Anton Kalén; Harald Naumann; [2016]
  Nyckelord :basket; statistik; talangidentifikation; talangutveckling; landslag; ungdomslandslag; elitidrott; tränarlänkbasket;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Studiens syfte är att undersöka om matchstatistik och/eller deltagande i europeiska ungdomsmästerskap kan användas för att identifiera talanger inom landslagsverksamheten vid olika åldrar och i olika åldersklasser. Utifrån detta antas frågeställningarna: (1) Är det viktigt att delta i europeiska ungdomsmästerskap vid viss ålder eller i specifika åldersklasser för att nå seniorlandslag? (2) Är det viktigt att delta i många europeiska ungdomsmästerskap, spela många matcher eller vinna många matcher för att nå seniorlandslag? (3) Är det viktigt att prestera väl inom vissa matchstatistiska variabler vid europeiska ungdomsmästerskap – totalt eller vid viss ålder – för att nå seniorlandslag?   Metod Studien hade en kvantitativ ansats. LÄS MER

 5. 5. Oaktsamhet beträffande ålder vid sexualbrott mot barn. En straffrättslig studie av barns rättsliga skydd mot sexuella övergrepp och sexuell exploatering vid domstolarnas tillämpning av 6 kap. 13 § brottsbalken.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Joanna Larsen; [2014-09-24]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Barn under 15 år kan enligt svensk rätt i princip inte samtycka till sexuella handlingar. På samma sätt anses barn under 18 år inte kunna samtycka till sexuella handlingar mot ersättning. LÄS MER