Sökning: "Under five mortality"

Visar resultat 1 - 5 av 64 uppsatser innehållade orden Under five mortality.

 1. 1. Bära eller brista? En systematisk litteraturöversikt av aroniabärets effekt på blodtrycket hos friska vuxna

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Maria Larsson; Torsten Sällström; [2021-08-06]
  Nyckelord :Aronia; polyfenoler; antocyaniner; kardiovaskulär sjukdom; blodtryck; SBT; DBT; Chokeberries; polyphenols; anthocyanins; cardiovascular disease; hypertension; SBP; DBP;

  Sammanfattning : Abstract in EnglishTitle: Berries under pressure. A systematic review of randomized controlled trials of the effect of Aronia melanocarpa on blood pressure in generally healthy adults. LÄS MER

 2. 2. Förebyggande åtgärder och veterinärvård för hobbyfjäderfän : rutiner och behov bland djurägare

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Gabriella Fröberg Niklasson; [2021]
  Nyckelord :djurhälsa; fjäderfä; hobby; smittskydd; veterinär;

  Sammanfattning : Förekomsten av hobbyfjäderfä har ökat i Sverige såväl som i övriga Europa och USA de senaste åren, men trots detta finns liten kunskap om flockarna. Det har gjorts ett begränsat antal studier för att öka kunskapen om demografi, utfodring, skötsel, smittskydd och välfärd samt de främsta skälen till att hålla hobbyfjäderfä. LÄS MER

 3. 3. Patienters upplevelser och erfarenheter av traumaomhändertagande : en litteraturstudie

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Sunniva Lund Menke; Susanne Mannelqvist; [2021]
  Nyckelord :Patient experience; Patient safety; Patient-centered care; Physical trauma; Trauma care; Fysiskt trauma; Patientsäkerhet; Patientupplevelser; Personcentrerad vård; Traumaomhändertagande;

  Sammanfattning : Trauma är vanligt förekommande internationellt och drabbar främst unga under livets fyra första årtionden. Dödligheten relaterat till trauma förväntas att fortsätta öka till 2030 i Sverige. Trauma orsakar såväl ett fysiskt som ett psykiskt lidande för patienter, samt skapar stora samhällskostnader. LÄS MER

 4. 4. Mothers’ treatment seeking behavior for children with diarrhea: a cross-sectional study in Zambia

  M1-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Helena Dahl; [2021]
  Nyckelord :care-seeking; diarrhea; child under five; diarrhea; treatment; rural urban;

  Sammanfattning : According to WHO, diarrhea disease is the second leading cause of death worldwide for children under five. Around 525 000 children under five are killed every year by diarrhea. Most deaths from diarrhea occur among children less than 2 years of age living in South Asia and sub-Saharan Africa. LÄS MER

 5. 5. Development of northern pike (Esox lucius) populations in the Baltic Sea, and potential effects of grey seal (Halichoerus grypus) predation

  Master-uppsats, SLU/Dept. Of Aquatic Resources

  Författare :Rebecka Svensson; [2021]
  Nyckelord :diet analysis; ; marine mammals; predator-prey; socio-economic; sport fishing; recreational fisheries;

  Sammanfattning : Worldwide, marine mammal populations are increasing after considerable efforts to turn the downward trends caused by hunting, accidental mortality and pollution. The ecosystem effects from the increases of these top predators may be pronounced, but are in most cases poorly known. LÄS MER