Sökning: "Underentreprenörer"

Visar resultat 1 - 5 av 92 uppsatser innehållade ordet Underentreprenörer.

 1. 1. Hur sker innovationsarbetet på små och medelstora företag?

  Master-uppsats, Lunds universitet/Byggproduktion

  Författare :Louise Jonsson; [2021]
  Nyckelord :bygginnovation; SME; byggbranschen; produktutveckling; innovation; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Syftet med examensarbetet är att försöka kartlägga hur små och medelstora företag i byggbranschen arbetar med innovation samt att ta reda på vilka parametrar som påverkar det arbetet. Målsättningen med studien är att binda tillsammans resultatet från undersökningen med teori inom området för att kunna dra slutsatser om vilka parametrar som främst påverkar innovationsarbetet för de tillfrågade företagen. LÄS MER

 2. 2. Konflikthantering i rollen som arbetsledare

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Emma Eklöf; [2020]
  Nyckelord :Leadership; Leadership styles; Production; Building sector; communication; issues; problems; challenges; difficulties; swedish leadership;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att framlägga de vanligaste konflikterna kommunikativt som uppstår ibyggnadsproduktion mellan arbetsledare, yrkesarbetare och underentreprenörer. Studien taräven upp hur dessa konflikter ska förebyggas samt hantering så det ej återupprepar sig påsamma byggarbetsplats eller nästkommande. LÄS MER

 3. 3. Projektering av Modulställningar med Layplan CAD

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Joakim Bäcklund; [2020]
  Nyckelord :Projektering; ställning;

  Sammanfattning : Ställningsbranschen är generellt sett starkt knuten till byggentreprenörers krav och behov. En ökad utveckling inom digitaliseringen av byggbranschen har satt större press på underentreprenörer i att vara delaktiga i den digitala projektplaneringen. LÄS MER

 4. 4. Gröna anbud

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Adam Carlberg; Sara Josefine Grahn; [2020]
  Nyckelord :anbud; bygg; koldioxidanalys; miljö; klimatkalkyl;

  Sammanfattning : Bygg- och fastighetssektorn står för cirka en femtedel av Sveriges inhemska utsläpp av koldioxidekvivalenter. För att förändra detta har regeringen planerat en lagstiftning, som innebär att byggherrar skall klimatdeklarera. Lagen träder i kraft 2022. Wästbygg är ett bygg- och projektutvecklingsbolag som verkar i denna sektor. LÄS MER

 5. 5. Utredning av material- och informationsflödet i ett köks försörjningskedja : - En kvalitativ studie vid NCC

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Gustav Vestberg; [2020]
  Nyckelord :Supply chain management; construction supply chain management; Informationsflöde; materialflöde; flödeseffektivitet; försörjningskedjan; bygglogistik;

  Sammanfattning : Byggbranschen karakteriseras av projektbaserade organisationer och temporära försörjningskedjor. Branschen är spridd på många aktörer och det ställer höga krav på kommunikationen mellan dem. LÄS MER