Sökning: "Underförståddhet"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet Underförståddhet.

 1. 1. Lättkränkt? : en genreanalys av roasts i P3 Morgonpasset

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Retorik

  Författare :Lina Buhre; [2019]
  Nyckelord :Retorik; Satirisk Biografi; Roast; Underförståddhet; Flertydighet; Polyvalens; Genreapplciering; Lovtal; Smädelse; Jimmie Åkesson; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Följande uppsats undersöker hur ett flertydigt språkbruk kan påbjuda oönskade följder och reaktioner. Som exempel på flertydigt språkbruk undersöks biografier tillägnade Sveriges riksdags åtta partiledare. LÄS MER

 2. 2. Sverige – klart eller klara för final? : Användning av semantisk pluralkongruens mellan singulara subjekt och plurala predikativa adjektiv i nutida svenska

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Gabriel Gomér; [2018]
  Nyckelord :numeruskongruens; semantisk kongruens; predikativa adjektiv; kollektiva substantiv;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att utreda vilka faktorer som kan föranleda semantisk pluralkongruens mellan singulara subjekt och plurala predikativa adjektiv. Uppsatsen består av två delundersökningar. LÄS MER

 3. 3. "Ett förskräckligt missbruk av yttrandefriheten" : en uppsats om underförståddhet i svensk nyhetsrapportering om Lexbase

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Essi Väänänen; [2014]
  Nyckelord :retorik; yttrandefrihet; moral; etik; ideologi; personlig integritet; juridik;

  Sammanfattning : In January of 2014 a newly founded company held a press conference in central Stockholm. The purpose of the conference was to inform about Lexbase, the largest database on the Internet with legal information about the Swedish general public. LÄS MER