Sökning: "Underhållsorganisation"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet Underhållsorganisation.

 1. 1. The role of digitalized product information in maintenance services of complex products or systems

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Gustav Ricksten; Jacob Enetjärn; [2020]
  Nyckelord :advanced services; maintenance; digital product information; value creation; avancerade tjänster; underhåll; digital produktinformation; värdeskapande;

  Sammanfattning : Manufacturers dealing with complex products or systems are widely dependent on new technologies which can be utilized to create new business models. Servitization literature express an increased demand for advanced service offerings for manufacturers where revenues are generated by the performance and availability of their product. LÄS MER

 2. 2. Förutsättningarna för additiv tillverkning ombord på svenska marinens ytfartyg

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.); KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Herman Holgert; Victor Cardenas; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Arbetet syftar till att undersöka om additiv tillverkning (AM) kan vara en lämplig resurs ombord på svenska marinens ytfartyg för att möjliggöra tillverkning av komponenter. Underhåll av fartygen inom den svenska marinen kan i nuläget vara utmanande då flertalet fartyg innehåller av komponenter som inte längre finns tillgängliga att köpa in. LÄS MER

 3. 3. Utveckling av Key Performance Indicators genom underhållstrategi för processindustrin

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Safin Arif; [2019]
  Nyckelord :Key Performance Indicators KPI’s ; Maintenance Engineering; Preventive Maintenance; Corrective Maintenance; Leading Lagging; Manufacturing Industry; Key Preformance Indicators KPI’s ; Underhållsteknik; Förebyggande Underhåll; Avhjälpande Underhåll; Leading Lagging; Produktion; Industri;

  Sammanfattning : Följande avhandlingsarbete har utförts som en fallstudie på BillerudKorsnäs tillsammans med en litteraturstudie som har gett upphov till den teoretiska referensram som grundläggande lagt grunden för mätstrukturen Key Performance Indicators (KPI) utformad för underhållsorganisationen. Vidare har datainsamling i form av intern och extern benchmarking tillsammans med dokumentstudier, semistrukturerade intervjuer och strukturerade observationer genomförts för att få en fullständig redogörelse för den aktuella situationen i enlighet med riktlinjerna för examensarbete på högskolenivå. LÄS MER

 4. 4. Digitizing the Maintenance Management Operation : Exploring the Opportunities of an Information System in a Railway Maintenance Organization

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Kejsi Gjordeni; Ayca Kaya; [2019]
  Nyckelord :Maintenance management; maintenance organization; information systems; railway; MTR Tech; MTR; condition-based maintenance; CBM; predictive maintenance; Underhållsorganisation; underhållsbolag; informationssystem; järnväg; MTR Tech; MTR; tillståndsbaserat underhåll; avhjälpande underhåll; prediktivt underhåll;

  Sammanfattning : The phenomenon of digitization is transforming industries worldwide by introducing new valueproducing opportunities. In the railway industry, market liberalization has resulted in increased competition. To remain profitable in this new market environment, rail operators need to transform and acquire new digital capabilities and tools. LÄS MER

 5. 5. Strategiskt underhåll för en driftsäker produktion

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

  Författare :VICTOR GJERS; Axel Thålin; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I dagens industrier ställs höga krav på att ha en driftsäker produktion för att skapa lönsamhet och konkurrenskraft. För att uppnå en driftsäker produktion är det fundamentalt att ha en väl fungerande underhållsorganisation. LÄS MER