Sökning: "Underhållsstöd"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet Underhållsstöd.

 1. 1. "Underhållsbidrag till barn. Ett schabloniserat system med alternativa beräkningsmodeller"

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Isabelle Henriksson; [2023-03-08]
  Nyckelord :Underhållsbidrag; Underhållsbidrag till barn; Barns grundbehov; Grundbehov; Konsumentverkets schablonbelopp; Socialstyrelsens schablonbelopp; Underhållsstöd; Rättsfallsstudie;

  Sammanfattning : Barn till separerade föräldrar lever oftast i en större ekonomisk utsatthet än barn till samlevande föräldrar. Underhållsbidrag till barn fyller följaktligen en viktig funktion i samhället. Vid beräkningen av underhållsbidrag till barn tas hänsyn till såväl barnets behov som föräldrarnas ekonomiska förmåga. LÄS MER

 2. 2. Invändning om hinder mot verkställighet jämte UB 3:21 - särskilt i mål om underhållsbidrag mellan förälder och barn

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Per-Ola Cullin; [2007]
  Nyckelord :Familjerätt; Processrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Underhållsbidrag och underhållsstöd är två parallella system för tillgodoseende av ett barns försörjningsbehov. I samband med respektive underhållstyp kan tillämpningsproblem uppkomma avseende vissa grundläggande förutsättningar för att de skall utgå. LÄS MER

 3. 3. Underhållsstöd och Tillfällig föräldrapenning i samspel med EG-förordning 1408/71

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Urban Andersson; [2004]
  Nyckelord :Socialrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Underhåll till barn - ett system i behov av förändring? En komparativ studie

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Anna Kallay; []
  Nyckelord :Underhåll till barn; Underhållsbidrag; Underhållsstöd; Barnebidrag; Bidragsforskudd; Funktionalistisk komparativ metod;

  Sammanfattning : I både Sverige och Norge har föräldrar en underhållsskyldighet för sitt barn som yttrar sig på olika vis beroende på hur familjesituationen ser ut. När barnet bor hos endast den ena föräldern föreligger det en skyldighet för den andra föräldern att betala ett underhållsbidrag respektive barnebidrag till barnet. LÄS MER