Sökning: "Underkastelse"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade ordet Underkastelse.

 1. 1. Skådespelarens positiva underkastelse – En undersökning av underkastelse genom linsen av två praktiker

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Riggo Ringstrand Rebecceca; [2021-11-19]
  Nyckelord :Underkastelse; BDSM; tillit; queer; feminism; kontroll; maktdynamik; skådespelarkompetenser; skådespeleri; regi;

  Sammanfattning : I detta självständiga arbete undersöker jag vad som ryms i underkastelsen utifrån ett skådespelarperspektiv. Jag har valt att titta på underkastelse utifrån två olika praktiker; skådespelarpraktiken och BDSM-praktiken*. LÄS MER

 2. 2. Kunskap är makt: en intervjustudie om bdsm-utövares upplevelser av terapi

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Reid Lantto; [2020]
  Nyckelord :bdsm; terapi; bemötande; minoritetsstress; hbtq; transformativ forskning; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien var att undersöka hur personer som utövar bdsm (bondage, disciplin, dominans, underkastelse, sadism, masochism) upplevde terapeu-tiskt bemötande när bdsm nämndes i terapi. Semi-strukturerade intervjuer genomför-des med 27 bdsm-utövare som hade erfarenhet av terapi. LÄS MER

 3. 3. Manus för makt och njutning: Intervjuer med unga vuxna BDSM-utövare analyserade utifrån teorin om sexuella script

  Master-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Fox Foxhage; [2020]
  Nyckelord :BDSM; unga vuxna; sexuella script; dramatistisk pentad; kvalitativ metod; intervjuer;

  Sammanfattning : Bakgrund: Samhällsvetenskaplig och sociologisk forskning om BDSM (enparaplyterm för bondage/disciplin, dominans/underkastelse och sadomasochism)är ett växande område sedan slutet av 1990-talet. Forskning som fokuserar påyngre BDSM-utövare saknas dock. LÄS MER

 4. 4. Evidensrörelsen – mellan lärares autonomi och legitimitet.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Viktor Bäckström; [2018-02-05]
  Nyckelord :evidensrörelsen; evidens; policyanalys; legitimitet; autonomi.;

  Sammanfattning : Standardkritiken mot skolan idag gör gällande att 1) utbildningsvetenskapens skevakunskapsproduktion leder till att skolan inte kunnat matcha utvecklingen på andrasamhällsområden, och 2) skolans avsaknad av en enhetlig implementeringspolicy leder tilllärares godtycklighet. Den minsta gemensamma nämnaren när lösningar presenteras stavasevidens . LÄS MER

 5. 5. L’ECRITURE FEMININE – UN AMOUR POSSIBLE? Une analyse de l’écriture féminine selon Hélène Cixous dans Un amour impossible de Christine Angot

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Mette Budtz-Jørgensen; [2017-08-03]
  Nyckelord :franska; Hélène Cixous; Christine Angot; l’écriture féminine; autofiction;

  Sammanfattning : I Hélène Cixous’ feministiske og revolutionære manifest, Le rire de la Meduse, appellerer Cixous til kvindenom at skrive litteratur i en kvindelig udtryksform, igennem l´écriture féminine. Hun skal så at sige at kaste sigover teksten med både krop og sjæl for således endelig at befri sig fra den fallocentriske underkastelse. LÄS MER