Sökning: "Underprissättning"

Visar resultat 1 - 5 av 74 uppsatser innehållade ordet Underprissättning.

 1. 1. Private equity-sponsrade börsnoteringar – något att se upp för?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Måns Ekblad; Fredrik Lindblad; Louise Sjödin; [2019]
  Nyckelord :Börsnotering; Storbritannien; Underprissättning; Förstadagsavkastning; Private equity; Långsiktig prestation; BHAR.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel: Private equity-sponsrade börsnoteringar – något att se upp för? Seminariedatum: 2019-01-17 Kurs: FEKH89 Författare: Louise Sjödin, Fredrik Lindblad och Måns Ekblad. Handledare: Amanda Sonnerfeldt och Reda Moursli. LÄS MER

 2. 2. När börsintroduceras guldäggen? -En kvantitativ studie över svenska börsnoteringar under en bullmarknad

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Patrik Meier; Tobias Thorén; [2018-06-25]
  Nyckelord :Börsnotering; konjunktur; abnormal avkastning; OMXS 30;

  Sammanfattning : Syfte/forskningsbidrag: Utforska sambandet mellan datum för börsnotering och bolagenskursutveckling.Teoretiskt perspektiv: Underprissättning, Effektiva marknadshypotesen, Window ofOpportunities Hypothesis, Signaleringsteori, Market for lemons,div. teorier kring ekonomisk cyklikalitet. LÄS MER

 3. 3. Nynotering: Private Equity eller icke, det är frågan : En kvantitativ studie av nynoteringars prestation på Stockholmsbörsen

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Albin Eriksson; Björn Åkerström; [2018]
  Nyckelord :IPO; Ownership structure; Long-run abnormal returns; Underpricing; Marknadsnotering; IPO; Ägandestruktur; Långsiktig abnormal avkastning; Underprissättning;

  Sammanfattning : Studien avsåg studera Private Equity-ägda och icke Private Equity-ägda nynoteringars långsiktiga avkastning. Med hjälp av bakomliggande faktorer så som ägarstruktur, underprissättning, marknadsvärde, storlek på nynotering, ålder, bransch samt heta och kalla marknader, identifierades om det fanns skillnader och vad de i så fall kunde bero på. LÄS MER

 4. 4. Life after a merger : A case study about experiences from both sides of the organization after the establishment of the new

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Carl Christerson; Axel Hallinder; [2018]
  Nyckelord :IPOs; underpricing; investment bank; reputation; IPO; underprissättning; investmentbanker; anseende;

  Sammanfattning : Bakgrund: Flertalet tidigare studier har undersökt fenomenet underprissättning vid börsintroduktioner utifrån en rad olika perspektiv och teorier. Däremot har ingen tidigare studie analyserat investmentbankernas direkta påverkan på utfallet och om det finns en tydlig korrelation mellan en viss typ av investmentbank och graden av underprissättning. LÄS MER

 5. 5. Press på priset

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Hanna Rasmusson; Elin Vängbo; Frida Zahlander; [2018]
  Nyckelord :Underprissättning; korruption; pressfrihet; gini-koefficient; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka om korruption, pressfrihet och gini-koefficienten påverkar graden av underprissättning i europeiska länder. En deduktiv ansats och en kvantitativ metod används för att uppnå syftet. LÄS MER