Sökning: "Undersökningens genomförande kvalitativ"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden Undersökningens genomförande kvalitativ.

 1. 1. Flaskhalsar och omkastningar: En kvalitativ intervjustudie om polischefer.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Robert Lövdahl; [2018]
  Nyckelord :Sociologi; Kvalitativ undersökning; Organisationsförändring; Tröghet; Chef; Polisen; Social Sciences;

  Sammanfattning : Författare: Robert Lövdahl Titel: Flaskhalsar och omkastningar: En kvalitativ intervjustudie om polischefer. Masteruppsats: SOCM04, 30 hp Handledare: Jan-Olof Nilsson. LÄS MER

 2. 2. Lärarperspektiv på geografiundervisning som behandlar en framtidsdimension : Utrymme, upplevelser och didaktik

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation

  Författare :Oskar Bönner; [2018]
  Nyckelord :geografi; framtidsdimension; framtidsfrågor; hållbar utveckling; didaktik;

  Sammanfattning : Sammanfattning   Den här studien syftar till att visa på gymnasielärares perspektiv av undervisning som behandlar en framtidsdimension i ämnet geografi. Hur motiverar de utrymmet och behovet för framtidsfrågor? Hur upplever lärare temat med tanke på det ökade fokus på framtidsfrågor som exempelvis klimatförändringar? Och vilka didaktiska val anser lärare som framgångsrika för att behandla en framtidsdimension i undervisningen? Lite - om ens någon – publicerad forskning behandlar direkt lärares perspektiv på upplevelser och uppfattningar om en framtidsdimension som undervisningstema. LÄS MER

 3. 3. Doroteas kamp mot sammanläggningen 1961–1973 : En fallstudie av Doroteas kamp mot kommunblocksreformen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap

  Författare :Cecilia Mtuya; [2017]
  Nyckelord :municipal block reform; kommunblocksreform; kommunsammanläggning; dorotea kommun;

  Sammanfattning : The Swedish government has initiated two municipal reforms in Sweden. During 1952 named “Storkommunsreformen” and during 1962 – 1974 named “Kommunblocksreformen”. Some of municipalities clearly resisted, especialy against municipality reform (Kommunblocksreformen) of 1962-1974. LÄS MER

 4. 4. Patienters upplevelser av information om laxering inför datortomografi av tjocktarmen : En kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kirurgiska vetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för kirurgiska vetenskaper

  Författare :Johanna Stengård; Madeleine Granholm; [2015]
  Nyckelord :CT colonography; purgation; bowel preparation; patient experiences; information; DT-kolografi; laxering; tarmförberedelser; patientupplevelser; information;

  Sammanfattning : Datortomografiundersökning av tjocktarmen har blivit en vanlig undersökning som utförs på röntgenavdelningar. Inför denna undersökning krävs förberedelser i form av laxering och födorestriktioner. LÄS MER

 5. 5. En datoriserande reform

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Kristofer Pennegård; [2013]
  Nyckelord :en dator per elev; gymnasieskola; intervjuanalys; skolutveckling;

  Sammanfattning : Jag har i detta arbete försökt belysa några uppfattningar ledning, personal och elever på en skola har rörande en reform där en gymnasieskola går från ett begränsat antal datorer till en dator per elev. Skolan i fråga befann sig vid undersökningens genomförande i reformens första skede, vilket innebar att det endast var en tredjedel av eleverna som dittills fått sina datorer. LÄS MER