Sökning: "Undersökningsplikt"

Visar resultat 1 - 5 av 96 uppsatser innehållade ordet Undersökningsplikt.

 1. 1. Grundlagsstadgade rättigheter som hinder för erkännande och verkställighet av utländska avgöranden i Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Anneli Westermann; [2019]
  Nyckelord :EU-rätt; statsrätt; internationell privaträtt; grundlag; regeringsformen; EKMR; Law and Political Science;

  Sammanfattning : De svenska grundlagarna innehåller rättigheter som anger ramen för det offentliga maktutövandet. Över tid har rättigheterna gått från att rikta sig främst till lagstiftaren, till att i större och större grad genomsyra rättstillämpningen. LÄS MER

 2. 2. Rådgivaransvaret vid fastighetsöverlåtelser - Särskilt om friskrivningsklausuler vid grov vårdslöshet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Louise Trattner; [2019]
  Nyckelord :Rådgivaransvar; Friskrivningsklausuler; 36 § avtalslagen; Fastighetsrätt; Avtalsrätt; Skadeståndsrätt; Grov vårdslöshet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Fel och brister i fastighet kan leda till mycket kostnader för framför allt en konsu-ment. En köpare av en fastighet har en långtgående undersökningsplikt som gör att köparen inte kan åberopa en avvikelse som köparen borde ha upptäckt vid en sådan undersökning av fastigheten som varit påkallad med hänsyn till fastighetens skick, den normala beskaffenheten hos liknande fastigheter samt omständigheterna vid köpet enligt 4 kap 19 § 2 st. LÄS MER

 3. 3. Antikorruptionsförebyggande tredjepartsbesiktning och GDPR

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Hilda Cangemark; [2019]
  Nyckelord :civilrätt; förmögenhetsrätt; EU-rätt; rättsvetenskap; associationsrätt; korruption; corruption; tredjepartsbesiktning; third party due diligence; due diligence; GDPR; compliance; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Third party due diligence is an investigation of prospective or existing business partners in order to ensure a low risk of corruption. In certain countries such an investigation is required by law. LÄS MER

 4. 4. Fastighetsrätt : Upplysningsplikt respektive undersökningsplikt

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Mirelle Ramberg; Anna Sjöwall; [2019]
  Nyckelord :Fastighetsrätt; undersökningsplikt; upplysningsplikt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Ansvarsfördelning vid fastighetsförvärv – Riskkonstruktioners betydelse

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Hava Shahgiriiva; Artemiz Eskafi; [2019]
  Nyckelord :Real esate; Risk construction; Fastigheter; Riskkonstruktion;

  Sammanfattning : Idag förekommer det ett antal byggnadskonstruktioner som benämns som riskkonstruktioner. Dessa är specifika byggnadstekniker som kan orsaka fel i byggnad i form av fukt-, lukt-, och mögelproblem. Enstegstätad fasad, platta på mark och krypgrund är exempel på riskkonstruktioner. LÄS MER