Sökning: "Undervisningsteknologi"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet Undervisningsteknologi.

 1. 1. Ett vetande för den moderna skolan : U-teknologin som vetandeobjekt i spelet mellan vetenskapliga, politiska och fackliga texter under perioden 1957-1975

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Måns Jansson; [2012]
  Nyckelord :Undervisningsteknologi; Utbildningsteknologi; U-teknologi; Grundskolan; Politik; Vetenskap; Facklig; Vetandeobjekt; Diskursiv formation; Diskursiv praktik; Arkeologisk metod; Genealogisk inriktning; Intradiskursiva beroendeförhållanden; Interdiskursiva beroendeförhållanden; Externt bestämda beroendeförhållanden; Modernt samhälle.;

  Sammanfattning : I denna undersökning riktas intresset mot att förstå och belysa sätt att tänka kring utbildningsplanering, undervisningens organisering och utbildningens relevans och betydelse i samtiden och framtiden, och detta under en period från 1957 till 1975. Mer specifikt närmar sig undersökningen den satsning på undervisningsteknologi och utbildningsteknologi som görs inom utbildningssystemet under denna period. LÄS MER

 2. 2. Ett aktionsforskningsprojekt sett i ljuset av kognitivt lärlingsskap

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för arbetsvetenskap och medieteknik

  Författare :Emma Haraldsson; [2003]
  Nyckelord :CSCL; cognitive apprenticeship; school; computer-based projects; multimedia; designing effective learning environments.;

  Sammanfattning : Computer supported collaborative learning, CSCL, is a relatively new focus for research within Instructional technology. It focuses on the process of learning in a computer supported collaborative environment. LÄS MER