Sökning: "Underweight"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade ordet Underweight.

 1. 1. Förekomst av kroniska sjukdomar hos överviktiga hundar

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Remon Yosri Kamel Azmy; Love Bromé; [2020]
  Nyckelord :fetma; hund; kroniska sjukdomar; riskfaktorer; övervikt;

  Sammanfattning : Övervikt hos hundar är ett utbrett problem som existerar i flera länder runt om i världen inklusive Sverige. Syftet med det här arbetet var att beskriva vanliga sjukdomar som förekommer vid övervikt hos hund samt vilka riskfaktorer som orsakar övervikt genom en litteraturstudie. LÄS MER

 2. 2. Hälsosamma matvanor : En komplex utmaning för skolsköterskor

  Magister-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Nicolina Lvov Ekberg; Julia Odenbrink; [2020]
  Nyckelord :School Nursings; Healthy Eating; Health Promotions; Omvårdnad inom skolan; Hälsosamt ätande; Hälsopromotion;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hälsosamma matvanor är ett viktigt område eftersom ohälsosamma matvanor kan leda till negativa hälsoeffekter som övervikt, näringsbrist, undervikt och ätstörningar. I skolan träffar ungdomarna skolsköterskan som har en möjlighet att påverka och influera ungdomarna till hälsosamma matvanor. LÄS MER

 3. 3. Gravida kvinnors upplevelse av viktkontroller på mödrahälsovården : En netnografisk studie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Sara Hernström; Karin Frinäs; [2020]
  Nyckelord :Maternal health care; pregnancy; weight problem; netnographic study; Mödrahälsovård; graviditet; viktproblem; netnografisk studie;

  Sammanfattning : Bakgrund: Övervikt och undervikt hos gravida kvinnor är kopplat till ökade risker hos mamma och barn. Mödrahälsovården erbjuder gravida kvinnor stöd för att öka deras möjligheter till en begränsad viktuppgång eller motivation för en sund viktuppgång under graviditeten. LÄS MER

 4. 4. Är D-vitamintillskott lösningen på den globala fetmaepidemin?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Agnessa Meiton; Gustav Ohlsson; [2019-06-25]
  Nyckelord :D-vitamin; fetma; övervikt; d-vitaminsupplementering; viktminskning; vitamin D; obesity; overweight; vitamin D supplementation; weight loss;

  Sammanfattning : Bakgrund: D-vitaminets samtliga funktioner i kroppen är svåra att förstå på grund av dess medverkan i många olika processer. Det är känt att fetma är associerat med låga koncentrationer av 25(OH)D i blodet. I flera studier har man sett en korrelation mellan 25(OH)D och fettmassa samt BMI. LÄS MER

 5. 5. A Return Maximizing Strategy in Market Rebounds for Swedish Equity Funds

  Kandidat-uppsats, KTH/Matematisk statistik; KTH/Matematisk statistik

  Författare :Carl Sävendahl; Erik Flodmark; [2019]
  Nyckelord :Applied Mathematics; Multiple Linear Regression; Swedish Equity Funds; Macroeconomics; Market Rebound; Fund Performance; Stocks; Tillämpad Matematik; Multipel Linjär Regression; Svenska Aktiefonder; Makroekonomi; Market Rebound; Fondavkastning; Aktier;

  Sammanfattning : The growing interest in savings on the financial markets implicates that the competition is expanding and managers of Swedish equity funds need to create shareholder value, independent of the macroeconomic situation. The Swedish financial market experienced a rapid rebound during the first quarter of 2019, following the plunge in the preceding quarter. LÄS MER