Sökning: "Underweight"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade ordet Underweight.

 1. 1. Uppkomst av trycksår i det postoperativa förloppet : En kvantitativ litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sjuksköterskeutbildningar; Uppsala universitet/Sjuksköterskeutbildningar

  Författare :Frida Holmqvist; Therese Antonsson; [2018]
  Nyckelord :Care; Nursing; Postoperative; Pressure ulcer; Omvårdnad; Postoperativ; Trycksår;

  Sammanfattning : ABSTRACT Background: Pressure ulcer is caused by pressure on the same skin area for a certain period of time, which causes a reduced blood circulation in the affected area and causes the tissue to die. Pressure ulcer is a major strain on healthcare, society and a big suffering for the patient. It contributes with high costs, extended care and pain. LÄS MER

 2. 2. Prevalence of Double Burden of Malnutrition among Indian Pre-School Children : an Analysis of Cross-Sectional DLHS-4 Data from 23 States

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Internationell mödra- och barnhälsovård (IMCH)

  Författare :Antti Juhani Kukka; [2018]
  Nyckelord :nutrition; malnutrition; double burden; stunting; underweight; overweight; obesity; anemia; child; preschool; India; South Asia; DLHS;

  Sammanfattning : Background: Double burden of malnutrition means co-existence of under- and overnutrition in a community, household or an individual. It is observed in countries undergoing nutrition transition. Research on double burden among Indian children aged under five has been scarce. LÄS MER

 3. 3. Skolsköterskans erfarenheter av att arbeta med övervikt och fetma inom skolhälsovården En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Camilla Karlsson; Malin Viklund; [2018]
  Nyckelord :Children; obesity; person-centered care; school nurses; overweight; Barn; fetma; personcentrerad vård; skolsköterskor; övervikt;

  Sammanfattning : Bakgrund : Övervikt och fetma är ett folkhälsoproblem, fler människor i världen dör av övervikt än undervikt. Barn med övervikt och fetma har större risk att senare i livet drabbas av sjukdomar som till exempel hjärt- kärlsjukdomar och diabetes. LÄS MER

 4. 4. 'A Food Culture in Transition'. Perceptions of Healthy Eating and Reasoning in Food Choices - A Grounded Theory Study of Young Mothers in South Tarawa, Kiribati

  Master-uppsats, Lunds universitet/Socialmedicin och global hälsa

  Författare :Anna Fallgren; [2017]
  Nyckelord :Public health; Food choices; Healthy eating; Kiribati; Pacific; Qualitative study; Mothers; Non-communicable diseases; Poverty; Climate change; Nutrition; Culture; Food policy; Non-governmental organisations; Participation; Social Sciences; Medicine and Health Sciences; Agriculture and Food Sciences;

  Sammanfattning : The recent shift towards energy-dense and nutrient-poor diets has led to an increase of diseases such as obesity, diabetes and cardio-vascular disease. Due to poverty, geographical remoteness and lack of cultivable land, Kiribati experiences a double burden of malnutrition with high levels of NCDs among adults, and undernourishment among children. LÄS MER

 5. 5. Tvångsvård av gravida missbrukare : En granskning av behovet av en tvångsvårdslagstiftning för gravida missbrukare och frågan om det ofödda barnets rättsliga ställning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Kickan Wijgård; [2016]
  Nyckelord :tvångsvård; gravida; missbrukare; foster; fosterskador; LVM;

  Sammanfattning : Women who abuses alcohol or drugs during pregnancy risk to in different ways harm their unborn child. Diseases - and injury symptoms such as fetal alcohol syndrome, underweight and abstinence are consequences that can be related to the pregnant woman’s addiction. LÄS MER