Sökning: "Ung brottslighet"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Ung brottslighet.

 1. 1. Ung, dum och särbehandlad - En straffteoretisk granskning av särbehandlingen av unga lagöverträdare i påföljdssystemet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Thea Palmqvist; [2018]
  Nyckelord :Straffrätt; Unga lagöverträdare; Ungdomsrabatt; Straffteori; Kriminologi; Ungdomsbrottslighet; Ungdomskriminalitet; Särbehandling; Barn; Påföljdssystemet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Unga lagöverträdare har sedan lång tid tillbaka innehaft en särställning i det svenska påföljdssystemet. Den som begår brott innan tjugoett års ålder behandlas idag annorlunda än den vuxne lagöverträdaren. LÄS MER

 2. 2. Bevisprövning och sömnstörningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Peter Jörnroth; [2017]
  Nyckelord :straffrätt; bevisprövning; sömnstörningar; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The ‘Sleepwalking Defence’ is not a new phenomena. The first murder case in which defence lawyers blamed the violent crime on an unconscious act performed by a sleeping defendant dates back to the mid 19th century. This essay investigates 75 such district court judgments of which 42 have been ruled by the Court of Appeals. LÄS MER

 3. 3. De är ju bara barn – eller? - Om ungdomsrabatten för unga vuxna lagöverträdare i ljuset av principerna om proportionalitet och rättvisa

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Emma Ragnarsson; [2017]
  Nyckelord :straffrätt; criminal law; ungdomsrabatt; straffreduktion; unga lagöverträdare; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Ungdomsrabattens slopande för lagöverträdare i åldern 18–20 år har debatterats sedan en lång tid tillbaka. Förespråkare för ett slopande av rabatten menar att detta krävs för att komma till rätta med det grova våldet samt den växande gängkriminaliteten. LÄS MER

 4. 4. Normbrytande beteenden bland unga i Västmanland : En kvantitativ studie grundad på Liv och Hälsa ung 2012

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Emelie Stehn; [2017]
  Nyckelord :folkhälsa; Liv och Hälsa ung 2012; normbrytande beteende; ungdomar.;

  Sammanfattning : Brottslighet är ett förekommande samhällsproblem i Sverige med påverkan på folkhälsan genom att bidra till ohälsa och ojämlikhet. Det hälsofrämjande arbetet bör fokusera på barn och unga i samhället och betraktas som en framtida investering, då tidigare forskning påvisar att normbrytande beteende i ungdomen kan leda till ett fortsatt kriminellt liv. LÄS MER

 5. 5. Social Ingenjörskonst : En studie i modern IT-brottslighet

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för Informationsvetenskap, Data– och Elektroteknik (IDE)

  Författare :Elin Hjorth; [2012]
  Nyckelord :social engineering; social ingenjörskonst;

  Sammanfattning : Social ingenjörskonst är ett stort hot mot informationssäkerhet. Den här uppsatsen undersöker hur en attack går till, vilka som utgör hotet och vilka som utgör måltavlor, samt hur attackerna kan förebyggas. Hackaren framställs ofta som en ung man som drivs av nyfikenhet och får kickar av att manipulera och stjäla information. LÄS MER