Sökning: "Unga Kvinnor"

Visar resultat 1 - 5 av 1272 uppsatser innehållade orden Unga Kvinnor.

 1. 1. VAD SÄGER DINA KLÄDER? En studie om unga kvinnors upplevelser av kläder som identitetsskapande

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Sara Eriksson; [2023-09-27]
  Nyckelord :Kläder; identitetsskapande; konsumtion; navigering; normer; kategorisering;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att fördjupa förståelsen för sambandet mellan klädval och identitetsskapande bland unga kvinnor. Målet är att undersöka hur klädval bidrar till konstruktionen och uttrycket av identitet inom denna specifika grupp. LÄS MER

 2. 2. Paradoxen av second hand: Hur konsumtionen av second hand kläder kan bidra till överkonsumtion

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anna Ryberg; Olivia Svensson; [2023-09-22]
  Nyckelord :second hand; hållbarhet; överkonsumtion;

  Sammanfattning : I dagens samhälle finns en kultur som präglas av snabba trender, materialism och ständig konsumtion. Modebranschen har mottagit kritik för sin påverkan på arbetarnas villkor, miljön och incitament till ökad konsumtion. Konsumenter blir allt mer medvetna om de negativa effekterna av sina konsumtionsval. LÄS MER

 3. 3. Högpresterande unga kvinnors upplevelse av stress på gymnasiet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Sandra Wallius; Elias Östman; [2023-08-29]
  Nyckelord :Stress; Högpresterande; KASAM; High stakes grades; Ekologisk systemteori; Emotionsteori; Skolpolitik;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie undersökte upplevelsen av stress hos unga kvinnor som studerar på gymnasium med höga antagningspoäng. Tidigare studier har haft fokus på kvantitativ forskning, vilket denna studie komplementerar med kvalitativa semistrukturerade intervjuer med fokus på den enskilda upplevelsen. LÄS MER

 4. 4. DANCEHALL FROM ABROAD; En studie om agens, subjektivitet, sexualitet och förkroppsligad upplevelse.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Dali Bojovic; [2023-06-28]
  Nyckelord :Dancehall; subjektivitet; agens; sexualitet; förkroppsligad upplevelse;

  Sammanfattning : Dancehallens uppkomst började i så kallade ghetton i Kingston på Jamaica. Det var ett sätt för unga människor i dessa områden att få höras och synas och en möjlighet till ett bättre liv. Dancehall är en del av den Jamaicanska kulturen och den genomsyrar mycket av det jamaicanska samhället. LÄS MER

 5. 5. Örebro Centrum, en trygg plats? : En studie om unga kvinnors erfarenheter och upplevelser kring tryggheten i centrala Örebro

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Ida Björk Linder; Tobias Tybell; [2023]
  Nyckelord :Trygghet; Urbana rum; Rädslans geografi; Rörelsemönster; Platser; Platsegenskaper;

  Sammanfattning : Efter den feministiska geografins framfart har genusperspektivet genomsyrat många aspekter av kulturgeografin. Kvinnans plats i det offentliga och privata rummet är ett välstuderat fenomen utifrån rädslans geografi och trygghetsforskningen. LÄS MER