Avancerad sökning

Visar resultat 1 - 5 av 114 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 1. Från ett välfärdsperspektiv till ett rättviseperspektiv

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete; Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete

  Författare :Malin Olofsson Staflin; Jenny Andersson; [2019]
  Nyckelord :Unga lagöverträdare; Ungdomskriminalitet; Välfärdsperspektiv; Rättviseperspektiv; Socialt arbete;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks hur arbetet med unga lagöverträdare fungerar och eventuellt förändrats eller påverkats av tidigare lagändringar och den samhälleliga debatt som rör ungdomskriminalitet. Studien är kvalitativ, har en abduktiv forskningsansats och utgörs av fem semistrukturerade intervjuer varav tre representerar socialt arbete och två representerar rättsväsendet. LÄS MER

 2. 2. Med hänsyn till ungdomens hela livssituation - eller? : En kvalitativ analys av unga lagöverträdares domar från Uppsala tingsrätt år 2017

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR; Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR

  Författare :Magdalena Revin; Sofie Skoglund; [2019]
  Nyckelord :unga lagöverträdare; domar; brottspåföljd;

  Sammanfattning : Tanken med de påföljder som ungdomar kan dömas till är att de ska motverka fortsatt brottslighet. I svensk lagstiftning återfinns lagrum om särskild bedömning av unga lagöverträdare och särskilda påföljder såsom ungdomstjänst och ungdoms­vård. LÄS MER

 3. 3. Insatser för unga lagöverträdare i Sverige : Vilka påverkande insatser används och varför?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Kriminologi; Högskolan i Gävle/Kriminologi

  Författare :Liselott Rudh; Eva-Catarina Krigare; [2019]
  Nyckelord :Delinquent Bureaucracy Treatment effects Influential arrangements; Unga lagöverträdare Påverkansprogram Evidens Byråkrati;

  Sammanfattning : The purpose of the study was to find out if the influential arrangements that is given to convicted delinquents between 15-17 years old is practised because they have evidence or if it is based on other grounds. The research questions were answered with the help of a questionnaire and interviews. LÄS MER

 4. 4. Straffrättslig särbehandling av unga lagöverträdare : Principiella motiv för en slopad ungdomsreduktion

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Johannes Eckerström Liedholm; [2019]
  Nyckelord :Ungdomsreduktion; ungdomsrabatt;

  Sammanfattning : Att särbehandla unga lagöverträdare är långt ifrån en samtida idé. Skälen bakom särbehandlingen samt på vilket sätt och till vilken grad unga särbehandlas har dock skiftat genom århundradena. LÄS MER

 5. 5. En vinjettstudie om etnicitetens betydelse i socialsekreterares bedömningar av unga lagöverträdare

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för socialt arbete; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Majlinda Vitija; Darlene Ingabire; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Previous research has shown that ethnicity can have an impact in social worker’s assessments. Despite this, research is relatively limited when it comes to the subject of the influence of ethnicity in child health investigations, particularly in assessments of juvenile offenders. LÄS MER