Sökning: "Unga män"

Visar resultat 1 - 5 av 700 uppsatser innehållade orden Unga män.

 1. 1. Pinocchio till förmån för andra: Om förhållandet mellan empati, medkänsla, och prosociala lögner

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

  Författare :Hannah Numanovic; Zakholi Lorin; [2023]
  Nyckelord :Empati; Medkänsla; Prosociala lögner; Ljugande; Prosocialt beteende; Kön;

  Sammanfattning : Denna kvantitativa studie behandlar huruvida empati förutsäger prosociala lögner ivardagliga situationer hos unga vuxna. Studiens syfte är att undersöka om hög grad avempati innebär hög grad av prosocialt ljugande och om det finns signifikanta könsskillnader iförhållandet mellan empati och prosociala lögner. LÄS MER

 2. 2. Does motivation differ depending on young athletes opinions on specialization? : A quantitative study about youth team sports

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysiologi, nutrition och biomekanik

  Författare :Gustaf Könberg; Viktor Trojmar; [2023]
  Nyckelord :Motivation; Specialization; Youth athletes; tränarlänkdiverse;

  Sammanfattning : Aim  The purpose of the study is to investigate whether motivation differ depending on young athletes opinions on specialization.  Problem statement:- Does motivation type differ depending on young athletes opinions on specialization?  Method  We have chosen to use a quantitative working method. LÄS MER

 3. 3. ”Bröder & systrar, känner ni Vinterviken?” : – En jämförande analys av tre olika versioner av Vinterviken

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Parastoo Najafi; [2023]
  Nyckelord :Unga män; utländsk härkomst; stereotyper; ungdomslitteratur; adaption; multikultur; förort;

  Sammanfattning : Denna komparativa studie analyserar och jämför Mats Wahls bok Vinterviken (1993), med två olika filmatiseringar av boken, Vinterviken (1996) av filmregissören Harald Hamrell och Vinterviken (2021) av filmregissören Alexis Almström. Syftet med studien är att jämföra framställningen av förortskillen/förorten, samt skildringen av ett vi och dem i tre verken. LÄS MER

 4. 4. Lyckligt vetandes eller olyckligt ovetandes: en undersökning om unga svenskar mental health literacy om depression, ångest, schizofreni och bipolär sjukdom

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Jacob Wahlqvist; Jacob Bergman-Olson; [2023]
  Nyckelord :Mental ohälsa; Mental health literacy; Kunskap om depression; Kunskap om ångest; Kunskap om schizofreni; Kunskap om bipolär sjukdom; Knowledge about depression; Knowledge about anxiety; Knowledge about schizophrenia; Knowledge about bipolar disorder; Social Sciences;

  Sammanfattning : Mental health literacy (MHL) is a research area in psychology that assesses the public's knowledge about mental illnesses and represents an essential step in mental health prevention, destigmatisation and help-seeking promotion. This study measured the MHL of four common mental health disorders – depression, anxiety, schizophrenia, and bipolar disorder – among young adults in Sweden (N=46) and compared the results with previous studies from around the world. LÄS MER

 5. 5. "Masculine life is war..." : En multimodal kritisk diskursanalys om internetfenomenet Andrew Tate och kopplingen mellan hans framfart och manosfären

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Filip Sjödin; Martin Olsson; [2023]
  Nyckelord :Cultivation; MCDA; Andrew Tate; Manosfären; Förebild; Hegemoni;

  Sammanfattning : Forskningssyftet med studien ”Masculine life is a war…” är att undersöka och problematisera hur influencern, livscoachen och före detta kickboxaren Andrew Tates platsar i manosfären. Studien genomfördes genom att granska och analysera fyra videor av Tate för att hitta diskurser och distinkta teman. LÄS MER