Sökning: "Unga väljare"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Unga väljare.

 1. 1. Havet av sociala medier och dess inverkan på den unga väljaren : En kvalitativ studie om relationen mellan sociala medier, politik och den unga väljaren

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Lina Lumio; [2021]
  Nyckelord :Unga väljare; media; politik; gestaltningsteorin; medialiseringsteorin; filterbubblor;

  Sammanfattning : For the last two decades, social media has grown and became a big part of the young voters’ daily life. The access to social media also brings new opportunities for participation in politics. LÄS MER

 2. 2. Låt influencers utbilda och inte påverka : En kvalitativ studie om politisk förtroende & samarbeten på sociala medier

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Fanny Jansson; Oliver Paschetto Jensin; [2019]
  Nyckelord :Politics; Influencers; First-time voters; Confidence; Youth Associations; Social media; Politik; Influencers; Förstagångsväljare; Förtroende; Ungdomsförbund; Sociala medier;

  Sammanfattning : Political actors and parties have, during the parliamentary elections 2018, marketed themselves in a different way than before. Many influential people on social media who have a younger audience have been involved in the electoral movement and tried to make the "most important" issues easier to understand. LÄS MER

 3. 3. Partiledarna gör entré på Youtube : en kvalitativ textanalys av programmet Partitempen

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Kristina Pålsson; Lisa Rebecca Truedsson; [2018]
  Nyckelord :Youtube; svenska riksdagspartier; celebritisering; presidentalization; ethos; MKV; media; kommunikation; politik; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : Följande uppsats med titeln ”Partiledarna gör entré på Youtube – En kvalitativ textanalys av Partitempen”, är skriven av Kristina Pålsson och Lisa Rebecca Truedsson, inom ämnet Medie- och kommunikationsvetenskap, vid Institutionen för kommunikation och medier, på Lunds universitet. Studiens metod är en kvalitativ textanalys med en hermeneutisk ansats. LÄS MER

 4. 4. Facebook - en vinnande valstrategi? En studie om relationsskapande ur ett väljarperspektiv.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Linn Ulterman; Micaela Kurtsson; [2014]
  Nyckelord :strategisk politisk kommunikation; relationer; sociala medier; Facebook; politiskt engagemang; identitet; intrycksstyrning; Social Sciences;

  Sammanfattning : In today’s society where Swedish citizens have a hard time identifying themselves with political parties, it has become essential for the parties to use relationship management. The technological evolution in the shape of social media has created a space for more symmetrical communication where relationships can be formed between political parties and voters. LÄS MER

 5. 5. Förstagångsväljare och medier 2010 : En kvantitativ studie om politisk information och unga väljare i en fragmenterad medievärld.

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationsteknologi och medier; Mittuniversitetet/Institutionen för informationsteknologi och medier

  Författare :Jimmy Croona; Cathrine Leván; [2011]
  Nyckelord :Förstagångsväljare; sociala medier; politisk information; Uses and Gratifications.;

  Sammanfattning : Denna studie går ut på att undersöka vilka mediekanaler unga förstagångsväljare använde sig av för att få politisk information innan och under riksdagsvalet 2010. Syftet är också att undersöka hur traditionella massmedier, som tidigare varit den dominerande källan för politisk information, står sig i relation till sociala medier i den fragmenterade medievärld vi lever i idag. LÄS MER