Sökning: "Ungdomar"

Visar resultat 1 - 5 av 6184 uppsatser innehållade ordet Ungdomar.

 1. 1. UNGDOMAR MED DIABETES TYP 1 OCH DERAS UPPLEVELSER AV ÖVERGÅNGEN TILL VUXENSJUKVÅRD - En strukturerad litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Rebecca Dalin; Matilda Nilsson; [2023-03-15]
  Nyckelord :Diabetes Mellitus typ I ; Barnsjukvård; Sjuksköterska ; Transition; Ungdomar; Upplevelser; Vuxensjukvård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes Mellitus typ 1 är en kronisk sjukdom som är vanligast att insjukna i runt 10-årsålde rn. Det innebär att en transition från barnsjukvård till vuxensjukvård kommer ske och att ansvaret för egenvården kommer läggas över på ungdomen. LÄS MER

 2. 2. Faktorer som påverkar bostadsbolagens arbete i socioekonomiskt utsatta områden

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Felix Fridén; Hoang Nguyen; [2023-02-16]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I takt med att invånarantalet i Sverige växer, ökar samtidigt bristen på bostäder. Detta är inget nytt fenomen. Stadskärnorna blir allt mer exploaterade och förorterna tampas med trångboddhet. Många bostadsbolag ser däribland stora möjligheter med att investera i, renovera och bygga nya bostäder i förorten. LÄS MER

 3. 3. De ”betyger” ingenting. En intervjustudie kring några elevers förståelse och upplevelse av betyg i gymnasiesärskolan

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Camilla Larsson; Annika Carlsson; [2023-02-14]
  Nyckelord :betyg; gymnasiesärskola; intellektuell funktionsnedsättning; fenomenologi;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem Betyg och betygssättning i särskolan har visat sig vara motsägelsefullt. Betygsystemet i särskolan är på ytan likadant som övriga skolans men är modifierat på flera punkter. Det leder till flera problem kring dess användande och användbarhet. LÄS MER

 4. 4. Stödboende - Ny boendeform för ensamkommande ungdomar : En väg till integration?

  Kandidat-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Marie-Louise Wilén; [2023]
  Nyckelord :Unaccompanied refugee children; Integration; Identity; Exile; Accommodation and socialization; Ensamkommande barn; Integration; Identitet; Exil; Boende och socialisering;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka och förstå de faktorer som kan har betydelse för hur ensamkommandeunga vuxna som bor på stödboende integreras in i det svenska samhället och i vilken utsträckning boendefor-men har relevans i den processen. Ensamkommande barn/ungdomar som jag i uppsatsen hädanefter förkortarEKB och EKU, vilket är en allmän vedertagen benämning inom socialtjänsten. LÄS MER

 5. 5. Vår livsviktiga uppgift : Om socionomers arbete med ungdomar i riskzon för suicid

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Monia Fatheddine; [2023]
  Nyckelord :social work; suicide; children and youth; mental health; socialt arbete; suicid; barn och unga; psykisk ohälsa;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka de arbetssätt yrkesverksamma socionomer i Sverige använder i behandlingen och stödet av suicidbenägna barn och unga samt vad de uppfattar är bakomliggande faktorer för att en ung människa överväger att ta sitt liv. För att uppnå syftet användes kvalitativ metod i form av individuella forskningsintervjuer med fyra olika socionomer som i sitt yrkesliv kommer i kontakt med barn och unga som har just suicidrelaterad problematik. LÄS MER