Sökning: "Ungdomsbrottslighet"

Visar resultat 1 - 5 av 183 uppsatser innehållade ordet Ungdomsbrottslighet.

 1. 1. BROTTSPREVENTION I EUROPA En kritisk komparativ diskursanalys av brottsprevention riktat mot ungdomsbrottslighet i England och Sverige

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Frida Östlund; [2024-02-15]
  Nyckelord :Brottsprevention; Policydokument; Ungdomsbrottslighet; Carol Bacchi; WPR. Crime prevention; Policy; Juvenile delinquency; Carol Bacchi; WPR.;

  Sammanfattning : This thesis investigates how crime prevention is represented with the aim of preventing and reducing youth crime in two crime prevention strategies for Croydon in England and Stockholm in Sweden for the period 2022-2026. The aim of this thesis is to contribute to increased knowledge and deeper understanding about how crime prevention is represented by prevailing discourse in policy documents against juvenile delinquency in Europe by conducting a comparative analysis. LÄS MER

 2. 2. Att prata om en ungdomsbrottsling. En kvalitativ intervjustudie med fokus på hur skolkuratorer resonerar om ungdomsbrottslighet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Robin Hansson; Stina Bonander; [2024]
  Nyckelord :juvenile delinquency; school counsellor; social constructionism; discourse; Social Sciences;

  Sammanfattning : The Swedish National Council for Crime Prevention has in its safety survey from 2023 determined that 53% of Sweden's population are concerned about the criminal activity occurring in the society. Furthermore, studies also found that half of the students in grade 9 participated in at least one criminal activity within the last 12 months. LÄS MER

 3. 3. “Inte någons problem, men allasansvar” : En kvalitativ studie om socialarbetare och polisers arbete, bådeindividuellt och i samverkan, för att förebygga ungdomsbrottslighet.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Nasra Mohamed; Aye Mustafa; [2024]
  Nyckelord :: early interventions; juvenile delinquency; preventive work; relationship-building; risk factors;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine how social workers and police work to prevent juvenile delinquency, and how the cooperation between professional work functions to identify and support young people at risk of crime. Using a qualitative approach, we conducted interviews with six respondents with experience in preventive measures against juvenile delinquency. LÄS MER

 4. 4. Förståelse och åtgärder mot ungdomsbrottslighet : Perspektiv från välfärdsarbetare inom socialtjänst, skola och idrottsförening

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete

  Författare :Antoni Barborar; Mohammed Saleh; [2024]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Vårda eller fängsla? : En diskursanalytisk studie av statens syn på ungdomsbrottslighet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Tilda Ersmar; [2024]
  Nyckelord :Ungdomsbrottslighet; ungdomsfängelse; ungdomsvård;

  Sammanfattning : Uppsatsen syftar till att förstå hur statens syn ungdomsbrottslighet har utvecklats över tid, genom att analysera tre statliga utredningar. Genom att studera dessa utredningar vill uppsatsen primärt studera hur staten har diskuterat olika påföljder för unga lagöverträdare, det vill säga hur staten ser på vård och fängelse. LÄS MER