Sökning: "Ungdomslitteratur"

Visar resultat 1 - 5 av 145 uppsatser innehållade ordet Ungdomslitteratur.

 1. 1. Skönlitteratur i svenska som andraspråk

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för språkdidaktik

  Författare :Emma Nensén; [2020]
  Nyckelord :Svenska som andraspråk; skönlitteratur; ämneskonceptioner;

  Sammanfattning : Föreliggande studie undersöker innehållet i ämnet svenska som andraspråk med fokus på vilken skönlitteratur som används i undervisningen och hur lärare motiverar sina val. Studien tar avstamp i Hellbergs (2012) ämneskonceptioner om svenska; svenska som färdighetsämne, svenska som personlig utveckling, svenska som kritisk litteracitet och svenska som litteraturtradition. LÄS MER

 2. 2. Den otillåtna kvinnligheten : En jämförande analys av Ulla Bjernes romaner Ingen mans kvinna och Lilla Jälm

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Caroline Bergström; [2020]
  Nyckelord :kvinnlighet; genusforskning; den Nya kvinnan; mellankrigstid; samtidsroman; barn- och ungdomslitteratur; flickböcker;

  Sammanfattning : This thesis is a study of femininity and womanhood in two Swedish contemporary novels by Ulla Bjerne, Ingen mans kvinna (No Man’s Woman) from 1919 and Lilla Jälm (Young Jälm) from 1922. By comparing the novels, I study differences and similarities between the genres children’s literature and adult literature based on an analysis of the themes friendship, home, work, body and sexuality. LÄS MER

 3. 3. Livskunskap ur ett bokperspektiv : En undersökning om hur lärare och elever i årskurs 4–6 arbetar med och upplever skönlitteratur i undervisningen.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Rebecca Kivi; Nathalie Karlsson; [2020]
  Nyckelord :sociokulturellt perspektiv; undervisning; skönlitteratur; läsande förebild; läsning; barn- och ungdomslitteratur; läslust; bokval;

  Sammanfattning : Det här är en kombinationsstudie som innefattar intervjuer med sex lärare och en enkät med femtiofyra elever. I studien tar vi reda på varför lärare arbetar med skönlitteratur i sin undervisning, hur de undervisar om skönlitteratur, vad de väljer ut för skönlitterära texter och hur de främjar läslusten hos eleverna. LÄS MER

 4. 4. 257 svensklärares arbete med läsning : svensklärares egen uppfattning av hur och hur mycket de arbetar med läsning av skönlitteratur i årskurs F-6

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Sara Axved; [2020]
  Nyckelord :Läsa skönlitteratur; läslust; tid; literacy; litterära föreställningsvärldar; textsamtal; identitetsskapande genom texter; likvärdig;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen är dels att undersöka hur mycket tid 257 svensklärare i årskurs F-6 upplever att läsningen får i deras undervisning och dels att synliggöra huruvida eleverna får samtala med varandra om det lästa. Vidare är syftet också att dels undersöka hur mycket barn- och ungdomslitteratur läraren läser och dels ta del av lärarnas tankar om hur deras läsundervisning kan utvecklas utifrån verksamheten men också sig själva. LÄS MER

 5. 5. Kön, sexualitet och ålder i Jessica Schiefauers Pojkarna

  M1-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Emma Nensén; [2020]
  Nyckelord :Pojkarna; queerteori; ungdomslitteratur;

  Sammanfattning : Föreliggande studie undersöker Jessica Schiefauers roman Pojkarna (2011) med utgångspunkt i upprätthållande och konstruktion av olika samspelande kategorier och hur dessa kategorier bidrar till normreproducerande eller normbrytande. Studien tar avstamp i tidigare forskning om förklädnadsromaner, flicksexualitet i ungdomsromaner och studier som berör romanen Pojkarna. LÄS MER