Sökning: "Ungdomsmottagning"

Visar resultat 1 - 5 av 85 uppsatser innehållade ordet Ungdomsmottagning.

 1. 1. Ungdomars uppfattning av tillgång till vård inom SRH : En jämförande studie mellan ungdomar på orter med och utan UM i Jämtland Härjedalen

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Malin Rosén; Sofie Jonsson; [2023]
  Nyckelord :Jämförande studie; Jämlik hälsa; Sexuell och reproduktiv hälsa; Tillgänglighet till hälso- och sjukvård; Tvärsnittsstudie; Ungdomar; Ungdomsmottagning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter är grundläggande för människors hälsa och ungdomar har större risk att utsättas för sexuell ohälsa. Ungdomen är en viktig period för den sexuella utvecklingen och det är därför viktigt med tillgång till god information och vård. LÄS MER

 2. 2. Ungdomars tillgång till ungdomsmottagningen under covid-19-pandemin -Ur barnmorskans perspektiv

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Emelie Onesti; Frida Irving; [2023]
  Nyckelord :Barnmorska; tillgänglighet; sexuell och reproduktiv hälsa; ungdomar; ungdomsmottagning.; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Ungdomsmottagningen [UM] arbetar med ungdomsanpassad vård och eftersträvar hög tillgänglighet genom tillgängliga lokaler och en bredd av kontaktvägar så som fysiska besök, internet och telefon. I mars 2020 klassades Covid-19 som en pandemi. LÄS MER

 3. 3. ”Sexuell exploatering av unga på sociala medier finns och det måste vi ta hand om” : Ungdomsmottagnings kuratorers upplevelser av att arbete med unga som utsatts för sexuell exploatering på sociala medier

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Jonathan Eriksson; Maja Lindqvist; [2022]
  Nyckelord :young people; sexual exploitation; social media; youth center; Unga; sexuell exploatering; sociala medier; ungdomsmottagning;

  Sammanfattning : Sexuell exploatering av unga på sociala medier är ett utbrett och växande problem som allt fler unga utsätts för. Syftet med denna studie var att beskriva hur kuratorer på ungdomsmottagningar upplever sitt arbete med unga som utsatts för sexuell exploatering på sociala medier. LÄS MER

 4. 4. Killars våld mot tjejer i unga parrelationer : En kvalitativ studie om kuratorers arbete på ungdomsmottagningar

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete, SA

  Författare :Widange Tove; [2022]
  Nyckelord :Social work; Counsellor; Youth Intimate Partner Violence; Youth clinic; Socialt arbete; kurator; våld i unga parrelationer; ungdomsmottagning;

  Sammanfattning : The aim of this study has been to establish an understanding for the approach and working methods used by Swedish counsellors employed at youth clinics, with a focus on detecting as well as supporting adolescent girls who have experienced violence in couple relationships. The method used was of qualitative form and involved interviews with six counsellors working at different youth clinics across Sweden. LÄS MER

 5. 5. "HBTQI-GLASÖGONEN BEHÖVER JAG INTE AKTIVT TA PÅ MIG LÄNGRE" : En intervjustudie om barnmorskors erfarenheter av att arbeta normkritiskt på ungdomsmottagning

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Sara Hemphälä; [2022]
  Nyckelord :Barnmorska; Hbtqi ; Sexuell och reproduktiv hälsa; Tematisk analys; Ungdomar; Ungdomsmottagning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Unga hbtqi-personers sexualitet påverkar deras mående. Att få tala med en professionell person med hbtqi-kompetens om sin sexualitet bidrar till ett bättre välbefinnande för hbtqi-ungdomar. Alla personer ska bemötas på ett likvärdigt sätt oavsett sexualitet, men trots det upplever hbtqi-personer ett varierat bemötande. LÄS MER