Sökning: "Ungdomspolitik"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet Ungdomspolitik.

 1. 1. Hashtag-politik

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Filip Hultberg; [2020]
  Nyckelord :Personalization; mobilization; broadcasting; partisan dealignment; instagram; ungdomsförbund; Filimonov; digital kampanj; Social Sciences; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Vi tycks idag stå inför en stor förändring av vårt politiska klimat, de som inte anpassar sig riskerar att förlora följare. Uppsatsens syfte är att skildra hur svenska politiska ungdomsförbund använder sig av instagram i sina digitala kampanjer – detta under den politiskt intensiva månaden före riksdagsvalet 2018. LÄS MER

 2. 2. En uppsats om ungas delaktighet och inflytande i en samhällelig kontext : Med perspektiv på lärande, kommunikation och påverkan

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Andreas Johansson; Natalie Peart; [2019]
  Nyckelord :inflytande; lärande; politik; ungdomars delaktighet; ungdomar; unga; ungdomspolitik;

  Sammanfattning : Barn och ungas möjligheter till delaktighet och inflytande diskuteras idag flitigt i de politiska rummen. Syftet med denna uppsats har varit att har belysa problematiken som kan uppstå i mötet mellan ungdomar och makthavare avseende delaktighet, inflytande och lärprocesser, med utgångspunkt i ett ungdomspolitiskt program i en mindre kommun i Sverige. LÄS MER

 3. 3. Svensk ungdomspolitik över tid, en komparativ analys : En studie kring forskningens inflytande på ungdomspolitiken och vem som ansvarar för ungdomspolitikens genomförande

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsvetenskaper, SV

  Författare :Jytte Rüdiger; [2012]
  Nyckelord :Youth policy; swedish youth policy; youth science; nordic youthpolicy; Svensk ungdomspolitik; nordisk ungdomspolitik; ungdomsforskning; ungdomsstrategi; John Dewey; Birmingham; strukturfunktionalism; ungdomspolitik; ungas organisering;

  Sammanfattning : Who is responsible for youth policy implementation? This thesis attempts to deepen our understanding of Swedish and Nordic youth policy. Youth policy is cross-sectoral and includes all the decisions and measures affecting the conditions of young people. LÄS MER

 4. 4. Partierna dör! : Demokratipanik i svensk morgonpress 1990-2007

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Jane Danielsson; [2011]
  Nyckelord :Unga; politik; demokrati; sociala rörelser; utomparlamentariska rörelser; moralpanik; massmedia; diskurs; innehållsanalys.;

  Sammanfattning : SammanfattningUppsatsen undersöker hur föreställningar kring unga och deras politiska engagemang såg ut i Sveriges två största morgontidningar under åren 1990-2007. Dessa föreställningar kan ha påverkat medborgarnas syn på unga och på politik men också utvecklingen av politisk ungdomspolitik. LÄS MER

 5. 5. En demokrati för alla? : En fallstudie om demokratiska målsättningar och förutsättningar gällande barn och unga i Växjö Kommun.

  Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för samhällsvetenskap

  Författare :Malin Bergqvist; [2009]
  Nyckelord :Influence; Politics; Democracy; Municipality; Objectives; Växjö; Children; Youths; Inflytande; Politik; Demokrati; Kommun; Målsättningar; Växjö; Barn; Unga;

  Sammanfattning : I Växjö kommun finns målsättningen att det ska finnas ett ungdomsperspektiv i de beslut som tas i den lokala politiken. Växjö kommun är också en av 97 stycken svenska kommuner som deltagit i projektet LUPP. LUPP är en enkät utformad av Ungdomsstyrelsen i syftet att svaren skall ligga till grund för en kunskapsbaserad ungdomspolitik. LÄS MER