Sökning: "Ungdomsrökning"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Ungdomsrökning.

  1. 1. Rökning på skolgården En jämförelse mellan två olika skolors skillnader i förhållning till rökning - Smoking in the schoolyard A comparison between two different schools attitudes to smoking

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

    Författare :Tobias Brorsson; [2013]
    Nyckelord :Ansvar; Hälsa; Socioekonomi; Ungdomsrökning;

    Sammanfattning : Med min bakgrund som blivande geografi och idrottslärare har jag valt att undersöka rökning på två olika skolor med skilda socioekonomiska och geografiska förhållanden. Syftet med detta examensarbete var att undersöka vad det fanns för lagar, regler och direktiv för skolan gällande ungdomsrökning. LÄS MER