Sökning: "Ungern"

Visar resultat 1 - 5 av 69 uppsatser innehållade ordet Ungern.

 1. 1. Hur yttrande- och pressfriheten begränsas av Ungerns regering i samband med desinformation om Covid-19

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Tilda Thorsson; [2021]
  Nyckelord :Ungern; yttrandefrihet; pressfrihet; demokrati; desinformation; kritisk diskursanalys; History and Archaeology;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att analysera hur och varför diskursen kring den ungerska regering-ens dominans och makt är problematisk för journalister i landet. Ungern har fått mycket kritik angående sin Covid-19-lagstiftning, vilket motiverar problematiseringen kring detta. LÄS MER

 2. 2. RUMÄNIEN OCH UNGERNS GRÄNSSAMARBETE - Hur påverkar EU:s Interreg-projekt utvecklingen av regionerna som utgör gränsen mellan Rumänien och Ungern?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Gabriella Älgne; [2020-03-03]
  Nyckelord :Rumänien; Ungern; integration; regionalpolitik; gränskonflikt; Romania; Hungary; integration; regional policy; border conflict;

  Sammanfattning : The purpose of this bachelor thesis is to investigate how the projects of Interreg Romania-Hungary affects the development of the border regions between Romania and Hungary. The material used for the thesis are projects associated with Interreg Romania-Hungary. LÄS MER

 3. 3. Demokratin i Ungern : En teorikonsumernade fallstudie om Ungerns demokratiska utveckling

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Emma Jansson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Due to the democratic dissolvement in Hungary, the question has been raised if the country still can be seen as a democracy or if the state should be seen as something else. The aim of this essay is to analyze the situation in Hungary in order to investigate if the state is an illiberal democracy. LÄS MER

 4. 4. VÄRNANDET OM EU:S GRUNDLÄGGANDEVÄRDEN I MEDLEMSSTATER -EU:s hantering av demokratiskt bakslag i Ungern och Polen

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Evelina Dufva; Olivia Gonzalez; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The European Union (EU) has been facing a challenge to control the maintenance ofdemocratic principles in several member states, most prominently Hungary and Poland. Thisessay aims to investigate how the EU has handled member states which opposes the EU's corevalues and how their actions can be explained by them being an international organization. LÄS MER

 5. 5. Opinion och attityd i ungersk press – Appraisal och tecken på en ”Populist Stance”?

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för moderna språk

  Författare :Olof Karnell; [2020]
  Nyckelord :Hungary; Media Analysis; Populism; Textual Analysis; Systemic Functional Linguistics; Appraisal Theory; Ungern; Medieanalys; Populism; Textanalys; Systemisk funktionell grammatik; Appraisal;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att belysa de medel som författare av journalistisk text använder för att förmedla attityd, förhandla argumenterbarheten för sina åsikter och förhålla sig till andra(s) externa positioner och åsikter. Den teoretiska basen utgörs av appraisalteorin (Martin och White 2005) och den interpersonella metafunktionen i den systemisk funktionella grammatiken (Halliday 2014). LÄS MER