Sökning: "Ungern"

Visar resultat 1 - 5 av 66 uppsatser innehållade ordet Ungern.

 1. 1. RUMÄNIEN OCH UNGERNS GRÄNSSAMARBETE - Hur påverkar EU:s Interreg-projekt utvecklingen av regionerna som utgör gränsen mellan Rumänien och Ungern?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Gabriella Älgne; [2020-03-03]
  Nyckelord :Rumänien; Ungern; integration; regionalpolitik; gränskonflikt; Romania; Hungary; integration; regional policy; border conflict;

  Sammanfattning : The purpose of this bachelor thesis is to investigate how the projects of Interreg Romania-Hungary affects the development of the border regions between Romania and Hungary. The material used for the thesis are projects associated with Interreg Romania-Hungary. LÄS MER

 2. 2. Demokratin i Ungern : En teorikonsumernade fallstudie om Ungerns demokratiska utveckling

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Emma Jansson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Due to the democratic dissolvement in Hungary, the question has been raised if the country still can be seen as a democracy or if the state should be seen as something else. The aim of this essay is to analyze the situation in Hungary in order to investigate if the state is an illiberal democracy. LÄS MER

 3. 3. Family First - En analys av Ungerns Family Protection Action Plan

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Lovisa Tillström; [2019]
  Nyckelord :Familjepolitik; Ungern; nationella modern; nationalism; feminism; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This essay studies the expression of the nationalist discourse within Hungary's Family Protection Action Plan, a policy created due to low fertility rates. The study is conducted through a critical and discourse analytic approach. LÄS MER

 4. 4. Demokratins utmaningar i Ungern

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Caroline Larsson; [2019]
  Nyckelord :Ungern; demokrati; konsolidering;

  Sammanfattning : The aim of the essay was to analyse the problems for democratic consolidation in Hungary during Fidesz time in the government. The research question was: which problems could be identified for the democratic consolidation in Hungary during 2010 to 2018 when the analysis is focused on the civil society, the political society, the rule of law and the state apparatus? In order to answer the research question a case study was done. LÄS MER

 5. 5. Det blåser i Ungern : En studie av Ungerns förändrade korruptionssituation förankrat i korruptionssyndrom

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Johanna Dahlström; [2019]
  Nyckelord :Korruptionssyndrom; Ungern; Michael Johnston; Viktor Orbán; deltagande; institutioner;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen var att undersöka den politiska utveckling som har präglat Ungern det senaste årtiondet, förankrat i Michael Johnstons teori om korruptionssyndrom. Studien tar avstamp i två frågeställningar som avsåg att besvara Ungern positionering inom det korruptionssyndrom som landet placerades inom år 2005, samt i vilken riktning landet tenderade att förflytta sig mot. LÄS MER