Sökning: "Unicitet"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade ordet Unicitet.

 1. 1. Konsumentens köpbeslut inom second-hand mode : En kvalitativ studie om motiv och upplevda risker vid second-hand konsumtion

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Nina Johansson; Nike Thanner; [2023]
  Nyckelord :Second-hand fashion; Sustainability; Consumption; Purchasing decisions; Means-end Chain Theory; Perceived risk; Responsibility; Focus group interview; Second-hand mode; Hållbarhet; Konsumtion; Köpbeslut; Teorin om Medel-Mål Kedjan; Upplevd risk; Ansvar; Fokusgruppsintervju;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka vilka faktorer som påverkar konsumentens köpbeslut inom second-hand mode. Med tanke på hållbarhet och dess aktualitet så är det ett ämne som är intressant att forska vidare på. LÄS MER

 2. 2. Aura och Konstmarknad : En studie om aurans inverkan på konstverkets ekonomiska värde

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Emma Warg; [2022]
  Nyckelord :Konstvetenskap; Konstmarknad; Aura; Konstvärdering; Proveniens; Unicitet;

  Sammanfattning : This essay deals with the valuation of art with a focus on the aura of artworks. Aura is a theory developed by art critic Walter Benjamin in the early 20th century, the aura is the ”presence”of an artwork and reflects the uniqueness and authenticity that disappears with reproduction. LÄS MER

 3. 3. Exkludering : Hur förebygger vi det?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Emma Andersson; Nour Nazir; [2021]
  Nyckelord :inkludering; exkludering; förskola; pedagog; barn; unicitet;

  Sammanfattning : Inledning Vi har valt att utföra en studie kring begreppet exkludering. Efter noggrann litteraturgenomgång har vi insett att begreppet ’exkludering’ ofta samverkar med begreppet ’inkludering’. Läroplanen (Lpfö 18, s. LÄS MER

 4. 4. Hur får man Östersundspulsen att slå? : Fallstudie: Östersund

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism

  Författare :Hanna Sjöberg; Lina Wiklund; [2020]
  Nyckelord :Destinationsvarumärke; Destination branding; Varumärkesutveckling; Besöksnäring; Rebranding; Varumärkesförlängning; Östersundspulsen; Östersundshjärtat;

  Sammanfattning : Destinationer attraherar konsumenter och besökare på olika sätt. En strategi för att skapa unicitet och stå ut i mängden av destinationer en resenär har att välja mellan är att skapa ett destinationsvarumärke. Detta varumärke hjälper destinationen i dess arbete att skapa en relation till tidigare och nya besökare. LÄS MER

 5. 5. Imago dei efter Darwin : - ett nytt (lutherskt) imago dei i ljuset av Darwins evolutionslära

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Ola Sahlén; [2018]
  Nyckelord :Imago Dei; Luther; humanity; unicity; Imago Dei; Luther; människan; unicitet;

  Sammanfattning : Den traditionella substantialistiska tolkningen av imago dei bygger på tanken att människan är väsenskiljd och unik i förhållande till övriga skapelsen i kraft av vissa kognitiva egenskaper. Darwins evolutionslära problematiserar denna antropologi. LÄS MER