Sökning: "Unikum"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade ordet Unikum.

 1. 1. Barnet i den pedagogiska dokumentationen : En kvalitativ studie om hur sex förskollärare arbetar med pedagogisk dokumentation för att dokumentera och följa upp barns lärande och utveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Mathilda Karlsson; Hanna Bolmgren; [2022]
  Nyckelord :becoming; being; beskrivningar; förskollärare; pedagogisk dokumentation; Unikum;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att synliggöra förskollärarnas intentioner med den pedagogiska dokumentationen och vilka föreställningar det kan finnas kring att dokumentera och följa upp barns lärande och utveckling med fokus på enskilda lärloggar i Unikum. Följande frågeställningar ligger till grund för studien: Hur beskriver förskollärarna pedagogisk dokumentation av barns lärande och utveckling? Vad framträder i förskollärarnas beskrivningar kring barns roll i den pedagogiska dokumentationen? Studien tar ansats i hermeneutiken och det barndomssociologiska perspektivet samt genomförs med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys. LÄS MER

 2. 2. Rubrics for learning: Why and how?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Tobias Liljenberg; [2021]
  Nyckelord :Rubrics for learning; Lärandematris;

  Sammanfattning : This essay examines rubrics for learning found in the learning platform Unikum and analyses their construction in relation to research on rubrics for learning. Formative assessment, variation theory and design for learning together with previous research are used as a framework for analysis. LÄS MER

 3. 3. Att höras genom bruset : En kvalitativ studie i vad som genererar framgång imusikindustrin

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Leo Linder Lodén; [2021]
  Nyckelord :Framgång; image; drivkraft; unikum; varumärke; tvåvägskommunikation; sociala medier;

  Sammanfattning : I följande uppsats undersöktes framgång ur skivbolag, artisters samt idoldeltagares perspektiv.Det undersöktes även vilka faktorer och egenskaper som ansågs essentiella i syfte att genereraen lyckad artistkarriär. LÄS MER

 4. 4. Vid behov och i mån av plats En studie av dokumentation av extra anpassningar

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Eva Andersson; Helen Pettersson; [2020-01-16]
  Nyckelord :Extra anpassningar; behovsbeskrivning; dokumentation; uppföljning; stödinsatser;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate documentation of extra adjustments1 and how the implemented strategies correspond with the curriculum. The study is based on the following enquiries; •To what extent do the extra adjustments plans represent identified studentconcerns? •What support is found in the extra adjustments plans and how is it related to theschool’s obligations in academic and behavioural interventions? •In what way do the schools describe the monitoring and assessment of the extra adjustments plans? Theory: The study draws on the sociocultural perspectives on learning and development with the zone of proximal development in focus. LÄS MER

 5. 5. Ethnic Minorities’ Heritage and Archaeological Resources Management : Roma people in Sweden since 1999

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Arkeologi

  Författare :Wing Kwan Wong; [2020]
  Nyckelord :Ethnic minorities; Sweden; Roma people; Swedish travellers; Archaeology resources management; Heritage management; Etniska minoriteter; Sverige; romer; Resandefolket; arkeologiska resurs förvaltning; kulturarvs förvaltning;

  Sammanfattning : At the end of 1999, the Swedish government adopted two European Union conventions to protect ethnic minorities, and Roma people were recognized as a national ethnic minority of Sweden. Approaching the 20th year mark after the recognition, this research aims to develop an in-depth and inclusive database for Roma people’s heritage and archaeological resources management. LÄS MER