Sökning: "Unilateralism"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet Unilateralism.

 1. 1. The German Dilemma : A bachelor’s thesis about strategic culture and Germany’s involvement in the CSDP

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

  Författare :Mikael Andersson Elfgren; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Trough literature study and interviews, this paper describes Germanys strategic culture and analyze if Germanys involvement in the CSDP is one example of a two-level game where political elites by using the Europeanization process try to affect Germany’s strategic behavior. This paper presents a number of aspects of Germany’s strategic culture and identifies ‘Restraint in military matters’ and‘Aversion to unilateralism’ as the main features of Germanys strategic culture. LÄS MER

 2. 2. A Common Counter-Terrorism Strategy in the European Union? How Member States’ Ideas, Norms and Identities Matter

  Master-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Gamze Firat; [2010]
  Nyckelord :European Union; international terrorism; counter-terrorism strategy; security culture; social constructivism; Social Sciences;

  Sammanfattning : This thesis investigates the prospects of a common counter-terrorism strategy in the European Union. It analyzes how Member States’ security cultures influence the establishment of a common European counter-terrorism strategy. LÄS MER

 3. 3. Bushadministrationens syn på internationellt samarbete och internationell rätt samt politisk-teoretiska tanketraditioners inverkan på administrationens utrikespolitik

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Samhällsvetenskapliga institutionen

  Författare :Christoffer Hagström; [2007]
  Nyckelord :American foreign policy; Bush-administration; International cooperation; international law; international politics; multilateralism; national security; Neoconservatism; NSS; terrorism; unilateralism; US foreign policy; War on terror; War on terrorism; Bush-doctrine; exceptionalism;

  Sammanfattning : Essay in Political Science, Advanced Course, by Christoffer Hagström “The Bush Administration´s view on international cooperation and international law and political-theoretical traditions influence on the administration´s foreign policy” Supervisor: Jan Olsson The purpose of this paper is to analyze the American foreign policy, particularly with regard to international cooperation and international law. The two following research-questions are used in order to fulfil the purpose: (1) what is the Bush-administrations´s view of of the place for international cooperation and international law in American foreign policy?, and (2) how does the administration´s foreign policy correspond to dominant political-theoretical thought-traditions? The traditions used are: liberalism, realism and neoconservatism. LÄS MER

 4. 4. Bläck som inte torkar - varför färskvattenavtal inte kommer till stånd

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Henrik Hermansson; Henrik Rosenthal; [2006]
  Nyckelord :Konfliktorsaker; internationella vattendrag; knapphet; Nilen; Mekongfloden; Political and administrative sciences; Statsvetenskap; förvaltningskunskap; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Färskvatten förutspås i framtiden ? till följd av dess ökande knapphet ? ge upphov till många konflikter. Då vatten är en oersättlig resurs för såväl stat som individ är samarbete dock det vanligaste utfallet av knappheten idag. LÄS MER

 5. 5. The World Order and the (Changing) View on Violence as a Legal/Legitimate Means in International Relations

  D-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Mikael Baaz; [2005]
  Nyckelord :International Law; International Relations; World Order; Violence; Social Constructivism; English School; International Society; 9 11 – 2001; American Foreign Policy; The Bush Doctrine; Unilateralism; and; World History.; Law;

  Sammanfattning : This essay is about “political orders”, historical ones, the current one but also future alternative ones. Above all it is an attempt trying to understand the current turbulent “world order” (in a historical perspective), different agents — such as states and international organisations — understanding of it as well as their will and ability to frame it (for the future). LÄS MER