Sökning: "Unilever"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade ordet Unilever.

 1. 1. Multinational Corporation and Its Sustainable Engagement with Local Small Businesses : A Case Study of Unilever Thailand

  Magister-uppsats,

  Författare :Roméo Gaiga; Siriwimon Thorngmun; [2017]
  Nyckelord :Sustainable Development; Corporate Social Responsibility; Base of the Pyramid; Sufficiency Economy; Mom Pop Stores; Multinational Corporations;

  Sammanfattning : Once the boundary in global investment does no longer exist, a substantial number of multinational corporations (MNCs) seek for the lower-cost countries such as developing countries or emerging countries to be their production bases. It is undeniable to say that these recipient countries will benefit abundantly in several aspects namely: capital and technical knowledge, employment boost and economic development stimulation. LÄS MER

 2. 2. Dynamic Marketing Capabilities : Organizational Renewal Towards Social Media Marketing

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Martin Hult; Jannike Sjölund; [2017]
  Nyckelord :Dynamic Marketing Capabilities; Dynamic Capabilities; Knowledge Management; Absorptive Capacity; Organizational Renewal; Social Media Marketing;

  Sammanfattning : Through a qualitative study based on an integrative model of dynamic marketing capabilities (DMCs), we have aimed to investigate how acquisition and integration of market knowledge have affected the process of organizational adaptation towards social media marketing and how this has led to a reconfiguration and adaptation of the firms’ organizational resources and capabilities. The empirical data was collected through semi-structured interviews with five case companies; Bambino MAM, L’Oréal Nordics, Oriflame, Unilever, and Åhléns. LÄS MER

 3. 3. Big Data: A Toll for all Strategic Decisions : A Study of Three Large Food and Beverage Processing Organizations

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Informatik

  Författare :Jasenko Arsenovic; [2015]
  Nyckelord :Strategy; Internal Strategy; External Strategy; Competitive Strategy; Corporate Strategy; Big Data; Knowledge Based View; KBV ; Resource based view RBV ; External Environment; Internal Environment; Content Analysis; Empirical;

  Sammanfattning : I will look at what impact big data have had on the managerial strategic decisions in the food and beverage industry. This in order to understand the complexity and theory of organizational strategic management, an effort to define the contemporary strategic theory into a holistic conceptual model is done through a literature review on organizational strategy. LÄS MER

 4. 4. Konsumenters acceptans och preferenser för chokladsockerkakor med olika matfetter : En sensorisk analys på effekten av smör respektive margarin i chokladsockerkaka

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för kostvetenskap

  Författare :Emilia Frankén; Chika Holmström; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Margarin och smör är två kontroversiella livsmedel som stöts och blöts i diskussioner emellan människor, bl.a. i olika forum på internet. Ur näringssynpunkt skiljer sig produkterna åt, och generellt sett har smör en högre andel av mättat fett i jämförelse med margarin. LÄS MER

 5. 5. TO STANDARDIZE OR TO ADAPT: A WEBSITE’S DILEMMA IN THE CONTEXT OF ONLINE CUSTOMER SATISFACTION : A Comparative Study of Unilever & Adhuli Website’s in the Bangladeshi Market

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Md Nazmul Hasan; Gul Hakeem; [2013]
  Nyckelord :Management; IT; IT management; Customer satisfaction; Customer Relationship; Consumer Behavior; Optimization;

  Sammanfattning : The student thesis deals with standardization and adaptation of a company’s website in the enhancement of customers’ online satisfaction in the case of Unilever Bangladesh & Adhuli.The aim of the study is to carry out a comparative study between Unilever’s Bangladesh website and Adhuli’s website and through comparing and contrasting, identify the level of adaptation and standardization that effects customer online satisfaction in a positive manner. LÄS MER