Sökning: "Uniqlo"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet Uniqlo.

 1. 1. To recycle, or not to recycle? : An analysis of consumption and recycling awareness of consumers in contemporary Japan, with a focus on Uniqlo’s All-Product Recycling Initiative

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier

  Författare :Claudia Jäger; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Allt handlar om image : En studie om vad fyra internationella klädföretag betonar i sitt Corporate Social Responsibility-arbete

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Gabriel Eurell; Sofia Nordblom; [2014]
  Nyckelord :CSR; Corporate Social Responsibility; Klädbranschen; Internationellt Perspektiv; H M; Gap; Zara; Uniqlo;

  Sammanfattning : Klädbranschen är präglad av långa, världsomspännande produktionsled vilket gör det intressantoch viktigt att se hur stora, internationella företag arbetar med CSR. Kraven på att företag tarsocialt ansvar ökar samtidigt som företag är påverkade av sin historia, kultur och specifikaomständigheter som kan påverka vad som är viktigt för företaget. LÄS MER

 3. 3. How do Global Retail Companies utilize Corporate Social Responsibility (CSR)?

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för management; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för management

  Författare :Greg Jogie; Ayaz Shukat; [2010]
  Nyckelord :CSR; hållbar utveckling; strategi;

  Sammanfattning : Corporations around the world are today acknowledging more and more the need of long-term sustainability strategies integrated into their core businesses. This has led to the use of the Corporate Social Responsibility (CSR) framework. H&M and UNIQLO are no different. LÄS MER