Sökning: "Unisex"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade ordet Unisex.

 1. 1. Något för alla, eller allt för en? - En kvalitativ bildanalys om maktstrukturer och könsstereotyper i svensk barnunisexreklam

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Nike Lundahl; [2019-02-07]
  Nyckelord :Unisex; Genusneutralitet; Genussystem; Maktförhållanden; Maskulinitet; Femininitet; Barnkläder; Stereotyper; Könsstereotyper.;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte är att undersöka huruvida maskulinitet går att identifiera som överordnad norm inom barnunisexmode.Teori: Genusteori och semiotikMetod: Kvalitativ bildanalysMaterial: 12 stycken bilder från Polarn O. LÄS MER

 2. 2. Hur ett varumärke kan förmedla sina kärnvärden och en unisex-känsla i ett intresseväckande Instagramflöde

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Carina Crafoord; Emma Wik; [2018]
  Nyckelord :semiotik; genus; kärnvärden; sociala medier; reklambilder; Instagram;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att ta reda på hur ett företag bör utforma sina Instagrambilder för att uppfattas enligt företagets kärnvärden och förmedla en unisex-känsla för att skapa ett attraktivt Instagramflöde. Studien görs på uppdrag av The Shocelace Brand Stockholm och resultatet ska fungera som ett underlag för företagets kommande Instagraminlägg. LÄS MER

 3. 3. Det könade unisexmodet : en studie av könsöverskridande modes förhållande till genusnormer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för modevetenskap

  Författare :Linnéa Johansson; [2017]
  Nyckelord :Erwin Panofsky; binärt mode; feminism; Judith Butler; kropp; mode; unisex; Roland Barthes.; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : By doing an image interpretation this thesis, Gendered unisex fashion : A study of gender neutral fashion and the norms that influence it, examines and critically discusses unisex fashion. By examining four different promotion pictures from four different unisex collections the essay sees to similarities and differences between their aesthetics and expressions in clothing, environment and models. LÄS MER

 4. 4. The more comfortable you feel, the more power you have : A study on modest style consumption among young women

  Master-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Sarah Lindgård; Aneta Machova; [2017]
  Nyckelord :modest style; identity; femininity; modesty; body;

  Sammanfattning : As clothing is the most visible type of consumption, what we wear often says a lot about who we are. We buy what we consider in line with our identity and avoid what we consider as not. Our consumption is influenced by a number of factors, whether internal or external and throughout the years we adopt a certain way of style. LÄS MER

 5. 5. "Män glider räkmacka" - en studie om synen på kön och dess betydelse i den kvinnodominerade offentliga sektorn

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Ebba Lilja; Maria Grönvall; [2017]
  Nyckelord :Den offentliga sektorn; Relationellt ledarskap; Kommunikation; Empati; Jämställdhet; Mångfald;

  Sammanfattning : Denna uppsats utgörs av en kvalitativ studie utförd inom den offentliga sektorn. Studien syftar till att studera hur det talas om kvinnor i chefsposition inom ramen för den offentliga sektorn. Detta har vi gjort för att synliggöra betydelsen av dagens könsneutrala organisations- och ledarskapsteorier. LÄS MER