Sökning: "United Nations"

Visar resultat 1 - 5 av 630 uppsatser innehållade orden United Nations.

 1. 1. PARTNERS IN CRISIS MANAGEMENT? EU-UN cooperation in the DRC and Chad

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Giselaldina Duro; [2020-05-04]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis seeks to explain the reason why international and regional organisations have started to cooperate, especially after the Cold War. Cooperation amongst organisations has gained importance as a field of research in the last decade, but most of the scholars have rather given a descriptive contribution and recognised the legal implications on the matter. LÄS MER

 2. 2. STATING THE OBVIOUS? How do International Law theories on State and Belligerency recognition characterise the Islamic State?

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Victor Cato; [2020-04-30]
  Nyckelord :Statehood; the Montevideo Convention; Recognition; the Constitutive Theory; the Declaratory Theory; Recognition of Belligerency; the Islamic State; ISIS; IS;

  Sammanfattning : The Islamic State has been described as one of the worst terrorist organisations in moderntimes. The United Nations Security Council has also put ISIS on the same terrorist resolutionas al-Qaeda. LÄS MER

 3. 3. Kunskapens väg hem : Hur svenska offentliga organisationer hanterar kunskap hos personal med tillfälliga uppdrag inom multilaterala organisationer

  Magister-uppsats,

  Författare :Ebba Bothén; Rebecka Ramstedt; [2020]
  Nyckelord :Knowledge management; kunskapsdelning; offentlig sektor; multilaterala organisationer; FN; sekondering;

  Sammanfattning : This study looks into how representatives and staff seconded by Swedish public organizations to multilateral organizations like the United Nations, share knowledge and experience gained through these temporary assignments, and how this is capitalized on by their home organizations. The qualitative study is based on 11 interviews, in which the respondents provided their views on how knowledge was shared before, during and after their assignments. LÄS MER

 4. 4. Grekland som Kinas trojanska häst i Europa? En kvalitativ studie om de politiska implikationerna av Kinas investeringar i Grekland

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Edgar Darbinyan; [2020]
  Nyckelord :Belt and Road Initiative; agenda-setting power; Authoritarian diffusion; Human rights; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to explain Greece’s decision to block EU’s statement on China’s human rights record at the United Nations Human Rights Council in 2017. By formulating a hypothesis that Greece’s decision was a result of Chinese investment in the country through the global infrastructure project “Belt and Road Initiative”, the study then engaged in a process tracing, combining both inductive as well as deductive methods to reach a sufficient explanation of the outcome. LÄS MER

 5. 5. Day Zero: Communicating the water crisis in Cape Town, 2015-2018 : A qualitative study about the communication during the water crisis and how the public responded to the messages

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för miljö- och livsvetenskaper (from 2013)

  Författare :Fredrik Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Water; water crisis; communication; South Africa; Day Zero; water use; Vatten; vattenkris; kommunikation; Sydafrika; Day Zero; vattenanvändning;

  Sammanfattning : Stigande urbanisering och större befolkningar har ökat trycket på städer och deras förmågor att förse alla med de vardagstjänster som städerna vanligtvis har kapacitet att erbjuda. Att förse alla med dricksvatten är något som har blivit en utmaning då vattenanvändningen har stigit samtidigt som vattentillgången varierar beroende på nederbörd, och potentiellt minskat på grund av klimatförändringarna. LÄS MER