Sökning: "United States."

Visar resultat 1 - 5 av 1255 uppsatser innehållade orden United States..

 1. 1. Immigration, education and employment - Does education affect assimilation of migrants in the labor market?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Malin Apler; Carl Tosteby; [2019-07-11]
  Nyckelord :Immigration Economics; Assimilation; Education;

  Sammanfattning : The aim of this paper is to analyze how the level of education affects the probability of being employed for immigrants in the United States (U.S.) during the period 2000-2017. LÄS MER

 2. 2. A study of sentiment and returns on the stock market

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :August von Braun; Rasmus Renås; [2019-07-11]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of this bachelor’s thesis has been to examine the relationship between sentiment and the stock market returns in Sweden and the United States of America. The focus was puton the corporate and consumer sentiment as a proxy for investor sentiment. LÄS MER

 3. 3. Temperature and Exports– Evidence from the United States

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Jimmy Karlsson; [2019-07-02]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : MSc in Economics.... LÄS MER

 4. 4. Opioid-Free Anesthesia and the Nurse Anesthetist. Experiences in Sweden and the United States.

  Magister-uppsats,

  Författare :Sofia Pihlblad; Daniel Verbeeck; [2019-06-20]
  Nyckelord :Opioid-free anesthesia; OFA; General anesthesia; Non-opioid analgesics; Nurse anesthetist; Experience;

  Sammanfattning : Bakgrund: Opioidberoende och överdosrelaterade dödsfall är ett växande problem i bådeSverige och USA. Opioider har haft en viktig roll inom anestesin sedan 1960-talet, menorsakar flera negativa effekter som kan leda till lidande för patienten och ökade vårdkostnaderför samhället. LÄS MER

 5. 5. KÖPSTADEN ELLER SPÖKSTADEN? - Visionerna, upplevelserna och materialiteten

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Lina Nyvaller; [2019-06-19]
  Nyckelord :social space; cultural heritage; abandoned place;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med inriktning mot bebyggelseantikvarisk verksamhet 2019, 180 hpGrundnivå2019:14.... LÄS MER