Sökning: "Universalism"

Visar resultat 1 - 5 av 95 uppsatser innehållade ordet Universalism.

 1. 1. Mindre politik, mer teknik - Om nyliberal styrningsmentalitet och (o)jämställdhet i den svenska föräldraförsäkringen

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Johanna Mikaelsson; [2019-03-19]
  Nyckelord :Nyliberalism; Diskurser; Feminism;

  Sammanfattning : Syftet med följande studie är att studera och analysera hur en nyliberal styrningsmentalitet formar policyutformning i en svensk kontext genom att studera policydokument som behandlar (o)jämställdhet i föräldraförsäkringen.Föräldraförsäkringen är en policy vilken sammankopplas med värden som utmärkeren socialdemokratisk välfärdsstat, så som social välfärd, universalism och jämställdhet, värden som är motsatta en nyliberal politisk rationalitet. LÄS MER

 2. 2. Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration- exkluderande eller inkluderande?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Elma Huskic; [2019]
  Nyckelord :migration; FN; ramverk; suveränitet; statslöshet; migranter; globalism; kosmopolit; universalism; internationell rätt; Law and Political Science; Social Sciences;

  Sammanfattning : Föreliggande studie,”Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration- eckluderande eller inkluderande?”, har syftat till att undersöka hur irreguljära migranter exkluderas ur migrationsramverket och vilka konsekvenser som kommer av exkluderingen för migranten med hjälp av frågeställningen: ”På vilka sätt har den politiska konsensusen inom ramen för Global Compact for Migration (GCM) osynliggjort de irreguljära migranterna?” Analysen av studien gjordes med utgångspunkt i Carol Bacchis policyanalys Seyla Benhabibs teori ”The Rights of Others” . Med fokus på frågor som rör kosmopolitism, suveränitet och internationell rätt visar studien att irreguljära migranter exkluderas från GCM. LÄS MER

 3. 3. Omfördelningens paradox idag. En kvantitativ studie av den universella välfärdsstatens påverkan på vilja till omfördelning och skattevilja

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Anton Svensson; [2019]
  Nyckelord :Universalism; Välfärd; Omfördelning; Skatt; Skattevilja; Korruption; Social Sciences;

  Sammanfattning : The differences in levels of taxation around the developed world is a puzzle in many aspects. What is it that really explains these differences and how is it possible that the citizens of some countries accept much higher levels of taxation? In this bachelor thesis the institutional aspects of this question is examined through the lens of how the degree of universalism in the welfare state might affect the levels of tax acceptant among citizens. LÄS MER

 4. 4. Social Workers on Child Protection, in Conflict with Community Norms and Values : A Case Study of a Community Based-Organisation in Malawi

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Tawonga Sichone; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The study focused on highlighting challenges faced by social workers in child protection, the similarities, and differences in child protection values between the two parties and how social workers are perceived. This was with the problem that social workers face difficulties or clashes with the local community and specifically on cultural and traditional elements, although some surprising factors emerged as the study progressed. LÄS MER

 5. 5. Egyptology in the Periphery. Valdemar Schmidt and the making of Egyptology in Denmark 1872–1925

  Master-uppsats, Lunds universitet/Historia

  Författare :Andreas Alm; [2019]
  Nyckelord :Egyptology; History of Egyptology; Archaeology; Denmark; Scandinavia; Egypt; History of Humanities; Periphery; 19th Century; 20th Century; World War I; Mummies; Museums; Mummy unwrapping; Egyptomania; History and Archaeology;

  Sammanfattning : Egyptology in the 19th and early 20th centuries developed simultaneously with increased imperial presence in Egypt by the European imperial powers, which would have influence on how the discipline was practised. The history of Egyptology has for this reason primarily focused on the big four – Great Britain, France, Germany and USA – and on Egypt itself. LÄS MER