Sökning: "Universalism"

Visar resultat 1 - 5 av 109 uppsatser innehållade ordet Universalism.

 1. 1. HOW HAS THE EUROPEAN IDENTITY BEEN ARTICULATED BY THE EUROPEAN COMMISSION? A case study

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Carl Berggren; [2020-11-13]
  Nyckelord :European identity; Integration; European Commission; Universalism; Particularism;

  Sammanfattning : The concept of European identity is a debatable topic in Europe. There have been several studies about European identity’s function and of its content, whereas the European Commission has tried to protect and maintain its common identity in Europe through peace and crises. LÄS MER

 2. 2. Veganism through an intersectional lens:A study on racial perspectives in the Swedish vegan community

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Rosita Lindgren; [2020-07-07]
  Nyckelord :veganism; the vegan community; whiteness; privilege; vegans of color; intersectionality; postcolonial feminism; representation; Sweden;

  Sammanfattning : During the past decade, veganism has increased in the global North. In current debates in theU.S., the vegan community has been accused of being a white, privileged lifestyle movementthat reinforces neoliberal attitudes and colonial influences of universalism, color blindness,and capitalist consumption. LÄS MER

 3. 3. Konvergens och ökad effektivitet? : En undersökning av europeiska sjukvårdssystem efter 1950.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Enheten för ekonomisk historia

  Författare :Nicklas Sandström; [2020]
  Nyckelord :Universalism; Social insurance systems; Health care; Health care expenditures and Economic history;

  Sammanfattning : AbstractThis thesis examines convergence and increased efficiency in European healthcare systems after 1950 and beyond. The countries that is included in the study are Sweden, Norway, Finland, Denmark, Germany, the Netherlands, and the United Kingdom. LÄS MER

 4. 4. Barnhälsovårdssjuksköterskors och familjestödjares upplevelser av att i samverkan arbeta med utökade hembesöksprogram

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - avancerad nivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - avancerad nivå

  Författare :Cecilia Olsson; Malin Ringström; [2020]
  Nyckelord :child health care; collaboration; experiences; home visiting; nurse; social work; Barnhälsovård; familjestödjare; hembesök; samverkan; specialistsjuksköterska; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barn som växer upp i socioekonomisk utsatthet löper större risk att drabbas av ohälsa genom hela livet. Ett flertal projekt har prövats i arbetet med proportionell universalism, vilket innebär att generella åtgärder anpassas till prioriterade gruppers behov. LÄS MER

 5. 5. Morality Discourses of NGOs Working With FGM/C in Sierra Leone

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Mika Bergström; [2020]
  Nyckelord :Sierra Leone; FGM C; Universalism; Cultural Relativism; NGO; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This thesis examines how moral discourse concerning FGM/C is articulated by the NGOs Amazonian Initiative Movement (AIM) and Advocacy Movement Network (AMNet) and with what consequences. It is a case study about these two organisations which uses content analysis as the main data collecting and analysing strategy. LÄS MER