Sökning: "Universell utformning"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Universell utformning.

 1. 1. All inclusive : Den visuella utformningen av livsmedelsförpackningar för synsvaga utifrån ett universellt designperspektiv

  M1-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för design; Mittuniversitetet/Institutionen för design

  Författare :Alice Fagerberg; Molly Wiström; [2019]
  Nyckelord :Universell utformning; Förpackningsdesign; Grafisk design; Synsvaghet; Livsmedelsförpackningar; Universella designprinciper;

  Sammanfattning : I studien undersöks livsmedelsförpackningar för att se hur de kan utformas för synsvaga utifrån ett universellt designperspektiv. I studien utfördes en semiotisk bildanalys där vi analyserade ett urval förpackningar från ICA:s egna varumärken. LÄS MER

 2. 2. Blindheten inom svensk stadsplanering : Hur staden kan studeras med hjälp av kunskap och upplevelser från personer med blindhet

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Karin Nilsson; [2019]
  Nyckelord :blindness; visual impairment; disability; urban planning; social sustainability; senses; crip theory; universal design; accessibility; usability; blindhet; synnedsättning; funktionsvariation; funktionsnedsättning; stadsplanering; social hållbarhet; sinnen; cripteori; universell design; tillgänglighet; användbarhet;

  Sammanfattning : Stadsplanering och arkitektur har traditionellt sett prioriterat visuella värden i staden över andra sinnliga upplevelser. Synen dominans tillsammans med normen able-bodiedness ”den friska kroppen” inom yrkesgruppen gör att personer med blindhets erfarenheter och upplevelser blir exkluderade från samtalet om stadens utformning. LÄS MER

 3. 3. Barns delaktighet och användning av bildstöd - en pilotstudie av KomHIT-modellen i allmäntandvård

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Jonna Gunnerek; Agnes Gustavsson; [2016-09-20]
  Nyckelord :barns delaktighet; bildstöd; alternativ och kompletterande kommunikation; universell utformning; allmäntandvård; children s participation; pictorial support; augmentative and alternative communication; universal design; dental health care;

  Sammanfattning : All children have the right to express their opinions and tobe involved in issues and decisions that concern them. Through twosub studies, this study examines children’s participation in dental carein relation to increased communicative accessibility. LÄS MER

 4. 4. Universell utformning som planeringsprincip för optimering av bytespunkter En detaljstudie av Majorstuens knutpunkt i Oslo

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Helena Jönsson; [2013]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Alla har rätt att förstå : En studie om en universell förpackningsdesign

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Sofia Pettersson; Emma Heine; [2013]
  Nyckelord :Universell design; Förpackningsdesign; Kommunikationshjälpmedel; Visuell kommunikation; Personer med intellektuell funktionsnedsättning; AKK; GAKK;

  Sammanfattning : I dagens samhälle finns det en tydlig gräns mellan personer med intellektuella funktionhinder och personer utan intellektuella funktionshinder. Trots att personer med intellektuell funktionsnedsättning har samma demokratiska rättigheter att vara en del av samhället och känna en samhörighet så har utvecklingen för en universell design, det vill säga en design som når ut till fler människor, gått sakta framåt. LÄS MER