Sökning: "Uppdragsbeskrivning"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade ordet Uppdragsbeskrivning.

 1. 1. Livscykelkostnader och upphandling av projekterande konsulter : En analys av upphandlingsdokument

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Anton Sjöberg; [2021]
  Nyckelord :Life-cycle costs; Procurement of consultants; Building design; Public property owners; Livscykelkostnader; Konsultupphandling; Projektering; Offentliga fastighetsägare;

  Sammanfattning : För byggnader har drift- och underhållskostnader ofta större ekonomiska konsekvenser än den initiala investeringen och livscykelkostnader (LCC) har i upphandlingslagstiftningen lyfts fram som ett sätt att verka för hållbar upphandling. Med tanke på dessa omständigheter bör det vara intressant för offentliga fastighetsägare att tillämpa arbetssätt där de tidigt i projekten kan överskåda de långsiktiga ekonomiska konsekvenserna av deras val genom att analyser LCC. LÄS MER

 2. 2. Tappvattenkvaliténs påverkan på ventilers livslängd

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggd miljö och energiteknik (BET); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggd miljö och energiteknik (BET)

  Författare :Andreas Spångberg; Colin Svensson Hultgren; [2021]
  Nyckelord :Blandningsventiler; avzinkning; oxidbildning; accelererad livlängdsprovning; avzinkningshärdig mässing; vattenkemi; tappvatten; dricksvatten;

  Sammanfattning : Det här examensarbetet är baserat på en uppdragsbeskrivning från ventiltillverkaren ESBE. Företaget önskar utveckla livslängdsprovning av ventiler utifrån kemisk sammansättning hos tappvattnet och det finns ett intresse hos företaget kunna identifiera de faktorer som kan leda till haveri eller på annat vis inverka på ventilernas funktion. LÄS MER

 3. 3. BRIDGING THE GAPS BETWEEN PHYSICAL DIGITAL CO-CREATION

  Master-uppsats, Jönköping University/JTH, Industridesign

  Författare :Oscar Wirdelius; [2021]
  Nyckelord :Design; Creativity; Collaboration; Feedback; Digital; Augmented Reality; Meeting; Design; Kreativitet; Samarbete; Möte;

  Sammanfattning : The remote work environment poses many challenges, especially for collaboration and co-creation. Digital tools are available but they lack important properties of the physical meeting. This project applies emerging technologies in an attempt to enable a more suitable interface for creative collaboration. LÄS MER

 4. 4. Ombyggnation av en fördelningsstation : Övergripande konceptförslag för spänningsutförande 130-10 kV

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :John Wahlström; [2020]
  Nyckelord :Substation; AIS; GIS; 145 kV; 130 kV; 10 kV; 12 kV; 145kV; 130kV; 10kV; 12kV; SF6; Clean air; Fördelningsstation; ställverk; AIS; GIS; Urban; 145 kV; 130 kV; 10 kV; 12 kV; 145kV; 130kV; 10kV; 12kV; Ombyggnation; luftisolerad; gasisolerad; koncept; truckbrytare; SF6; nätstation; mottagningsstation; renad luft;

  Sammanfattning : Detta arbete har utförts hos Varberg Energi AB och syftat till att presentera olika koncept som alternativ till konventionella 130 kV luftisolerade fördelningsstationer. Arbetet är tänkt att kunna vara en del i en uppdragsbeskrivning för en kommande ombyggnation. LÄS MER

 5. 5. BIBLIOTEK MOT RASISM : Biblioteksanställdas upplevelser och beskrivning av en antirasistisk kampanjs framväxt

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Tobias Johansson; [2020]
  Nyckelord :Inramningsteori; Antirasism; Sociala rörelser; Bibliotek och samhälle;

  Sammanfattning : Denna uppsats har till syfte att studera kampanjen ”Bibliotek mot rasism”som genomfördes i fyra olika biblioteksregioner i Sverige från 2014 till 2016. Med intervjuer som metod och inramningsteori som analytiskt verktyg har kampanjen kartlagts och studiens syfte är att se hur kampanjen utvecklades över tid och hur kampanjen kan ställas i relation till bibliotekens demokratiska uppdrag. LÄS MER