Sökning: "Uppdragstaktik"

Visar resultat 21 - 25 av 50 uppsatser innehållade ordet Uppdragstaktik.

 1. 21. COPD och Uppdragstaktik

  Magister-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Per Barius; [2012]
  Nyckelord :COPD; uppdragstaktik; operativ planering och analysverktyg;

  Sammanfattning : Nato:s planeringsmodell Comprehensive Operations Planning Directive ska framgent användas för nationell militär planering. Anpassning till svenska förhållanden kommer att genomföras. Överbefälhavaren betonar redan i inledningen på ny Militärstrategisk doktrin att uppdragstaktik ska vara grunden för ledning i Försvarsmakten. LÄS MER

 2. 22. Är uppdragstaktik och utvecklande ledarskap förenligt med utvecklandet av anpassningsbara officerare?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

  Författare :Mikael Arding; [2011]
  Nyckelord :Agility; Adaptability; Leadership; Auftragstaktik; Developmental Leadership; Anpassningsbarhet; Ledarskap; Uppdragstaktik; Utvecklande Ledarskap;

  Sammanfattning : Människan har en förmåga att anpassa sig till en omvärld i förändring. Detta syns inte minst på den taktik- och teknikanpassning som sker i kampen mellan verkan och skydd inom den militära kontexten. Men idag sker inte bara förändring i den militära tekniken; även uppgifterna förändras. LÄS MER

 3. 23. Slaget om Breitenfeld : En analys med hjälp av de grundläggande förmågorna, marktaktiska grundprinciperna och ledningsfilosofin uppdragstaktik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

  Författare :Marcus Trapp; [2011]
  Nyckelord :Breitenfeld; basic skills; ground tactical principles; mission command; Breitenfeld; grundläggande förmågorna; marktaktiska grundprinciper; uppdragstaktik;

  Sammanfattning : The Battle of Breitenfeld took place in 1631, during the 30-year war. It was the biggest battle the Swedish army has participated in. The essay analyses the battle from a Swedish-Saxon perspective, using the basic skills, ground tactical principles and management philosophy of decentralized command. LÄS MER

 4. 24. Den akademiska vägen mot uppdragstaktik och utvecklande ledarskap : En analys av kursplanerna vid OP 08-11

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

  Författare :Heikki Virolainen; [2011]
  Nyckelord :Transformational leadership; mission type tactics; the Swedish model; officer education; officer academy; Utvecklande ledarskap; uppdragstaktik; den svenska modellen; officersutbildning; officersprogrammet;

  Sammanfattning : Ledningsmetoden Försvarsmakten använder sig av är uppdragstaktik och utbildningen mot den har kunnat riktats ganska fritt. När kadetternas utbildning nu strävar mot akademiska mål, snarare än praktiska, kan innehållet av uppdragstaktik i den numera teoritunga utbildningen ifrågasättas. LÄS MER

 5. 25. Ledarskap och regelkultur

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Claes Annsberg; [2011]
  Nyckelord :beteenden; utvecklande ledarskap; uppdragstaktik; strukturer; regelkultur; Social Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrunden till ämnesvalet är att jag i min befattning som huvudlärare i ledarskap och pedagogik för nya officerare har märkt en förändring av ledarskapet. Jag uppfattar att det för Försvarsmaktens officerare idag finns en skillnad mellan ledarskapet i det dagliga fredsarbetet och det sätt man vill utöva ledarskap på i en insats eller i krig. LÄS MER