Sökning: "Upper echelons theory"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden Upper echelons theory.

 1. 1. Effects of CFO Characteristics on the Use of Management Control Systems - An Upper Echelons Perspective

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Elias Alvebro; David Eliasson; [2020-07-01]
  Nyckelord :Upper echelons theory; management control systems; CFO characteristics; levers of control; gender; business education; marital status;

  Sammanfattning : MSc in Accounting and Financial Managament.... LÄS MER

 2. 2. Managerial Risk-Taking Behaviors of CEOs in Family Businesses : Applying the Upper Echelons Theory on Family Businesses’ CEOs

  Master-uppsats, Jönköping University/IHH, Företagsekonomi; Jönköping University/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Erik Gustavsson; Jose Antonio Amador Regalado; [2020]
  Nyckelord :Manegerial Risk-Taking; Upper Echelons Theory; Family Business; Family and Non-Family CEOs;

  Sammanfattning : Background Nowadays the amount of research regarding the family business context has improved meaningfully. However, the field of family business could still be considered immature and with existing gaps in its literature. LÄS MER

 3. 3. De finansiella rapporternas trovärdighet : Hur kan förekomsten av resultatjustering i svenska privata bolag förklaras av företagsledningens karaktärsdrag och faktorer hos revisorn?

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Företagsekonomi; Linköpings universitet/Företagsekonomi

  Författare :Jakob Blomkvist; Simon Utterström; [2020]
  Nyckelord :earnings management; earnings quality; audit quality; upper echelons theory; discretionary accruals; private companies; resultatjustering; redovisningskvalitet; revisionskvalitet; upper echelons theory; onormala periodiseringar; privata bolag;

  Sammanfattning : Resultatjustering är ett hot mot trovärdigheten i den finansiella rapporteringen, och är ett ämne som erhållit mycket uppmärksamhet i tidigare forskning. Dock domineras den tidigare forskningen av studier på publika bolag, trots att det givits indikationer på att resultatjustering förekommer mer i en privat kontext. LÄS MER

 4. 4. Top management teams’ demographics effect on earnings management - A Swedish perspective

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Axel Gunnarsson; Jim Johansson; [2019-08-09]
  Nyckelord :Top management teams; upper echelons theory; earnings management; accruals; real activity;

  Sammanfattning : MSc in Accounting and Financial Management.... LÄS MER

 5. 5. The Effect of Board Diversity on Corporate Performance : the Case of Swedish State-Owned Enterprises as Hybrid Organizations

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Fabian Moser; Valieta Shabanaj; [2019]
  Nyckelord :State-owned enterprises; hybrid organizations; corporate governance; board of directors; board diversity; corporate performance;

  Sammanfattning : This study examines how board diversity and characteristics of directors affect the financial and non-financial performance of Swedish state-owned enterprises (SOEs). SOEs are characterized by state ownership, goal complexity, governmental funding and control and are therefore typical examples of hybrid organizations that purse both commercial and political logics. LÄS MER