Sökning: "Upper"

Visar resultat 11 - 15 av 3901 uppsatser innehållade ordet Upper.

 1. 11. (O)synlig makt : En maktanalys av läroböcker för svenska som andraspråk

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Lisette Bosson; [2021]
  Nyckelord :kritisk litteracitet; Appraisal;

  Sammanfattning : The aim of this study is to apply a power perspective upon textbooks used in the upper secondary school course of Swedish as a second language 3. Three different textbooks have been analysed from three perspectives regarding content, addressivity and activities. LÄS MER

 2. 12. Hur östasiatiska läror framställs i svenska läroböcker för gymnasiet : ur en religionskritisk teoribildning

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Religionssociologi

  Författare :Eric Monroy; [2021]
  Nyckelord :Confucianism; Daoism; Taoism; Shinto; textbooks; upper secondary school; Critical Religion; Sui Generis Religion; Konfucianism; Daoism; Taoism; Shintoism; läroböcker; gymnasiet; religionskritisk teoribildning; Sui Generis Religion;

  Sammanfattning : This study seeks to explore how Swedish textbooks in religion for upper secondary school presents East Asian teachings. The main focus will be on Confucianism, Daoism and Shinto. The aim is to explore how textbook authors relate to the Western concept of reli-gion when they describe the three East Asian teachings. LÄS MER

 3. 13. Att hitta sig själv i sin röst : Kvinnliga sångares identitetsutveckling i körklass och i enskild sångundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Malin Willén; [2021]
  Nyckelord :music and identity; choir singing; singing voice; musik och identitet; kör; sångundervisning; sångideal;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka kvinnliga sångares erfarenheter av att sjunga i genrer inom CCM på gymnasiet efter att de har gått i körklass i grundskola och om deras musikaliska och vokala identitet har påverkats av denna övergång och i så fall hur. Detta undersöktes genom kvalitativa intervjuer med fyra kvinnliga sångare som både hade gått de utbildningar som krävdes för att passa ihop med syftet och en eftergymnasial utbildning inom sång. LÄS MER

 4. 14. Klassiker i klassrummet : En överblick av klassikers relevans i högstadiet och gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Ebba Salomonsson; Malin Fjellborg; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Översikten ämnar att undersöka vad forskning säger om hur klassisk litteratur kan bli meningsskapande i ett mångkulturellt klassrum i både högstadiet och gymnasiet. Klassiker har valts då dessa texter ofta förknippas med att vara svårtillgängliga så väl som de ofta förknippas med en snäv syn på bildning. LÄS MER

 5. 15. DET MULTIMODALA LÄRARJOBBET Lektionsdesign i ämnet svenska på gymnasiet, med film, podcasts och musik

  Master-uppsats,

  Författare :Anette Larsson; [2020-12-10]
  Nyckelord :digital literacy; multimodality; design-based research; L1; ICT upper secondary school;

  Sammanfattning : The result suggests that teachers mainly use digital, multimodal resources that are freely available, produced in equal parts for education, and for a general audience. An important cause seems to be the connection to students' everyday lives and that resources can be made available to students, regardless of time and place. LÄS MER