Sökning: "Uppföljning Keywords: Critical care"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Uppföljning Keywords: Critical care.

  1. 1. Dagbok på IVA-patienters upplevelser : En litteraturöversikt

    Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

    Författare :Pernilla Blomgren; Maria Pihlström; [2011]
    Nyckelord :Nyckelord: Dagbok; Intensivvård; Patientdagbok; Uppföljning Keywords: Critical care; Diary; Follow up; Intensive care; Patient diary;

    Sammanfattning : Bakgrund: Många patienter uttrycker ett behov av att fylla den minneslucka som finns sedan intensivvårdstiden både vad gäller tid och innehåll. Detta var anledningen till att vårdpersonal på intensivvårdsavdelningar började använda dagbok till kritiskt sjuka patienter. LÄS MER