Sökning: "Uppfattningar och Fenomenograf"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Uppfattningar och Fenomenograf.

  1. 1. Alla är vi olika, men olika är bra : En kvalitativ studie om förskollärares uppfattningar och beskrivningar kring arbetet med inkludering av barn i behov av särskilt stöd

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

    Författare :Lena Joansson; Frida Eriksson; [2021]
    Nyckelord :Inclusion; Children with special needs; Conceptions; Phenomenography; Inkludering; Barn i behov av särskilt stöd; Uppfattningar och Fenomenograf;

    Sammanfattning : AbstractThe purpose of our study is to contribute with knowledge about how preschoolteachers perceive and describe the inclusion of children in need of special support.Based on the purpose of the study, three research questions are formulated. LÄS MER